Szkoła Lidera Społecznego

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Szkoła Lidera Społecznego

Jeżeli aktywnie działasz lub chcesz zacząć działać w swojej społeczności, lubisz robić coś dla innych, chcesz zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i potrafisz zachęcić do działania innych, "SZKOŁA LIDERA SPOŁECZNEGO", organizowana przez Stowarzyszenie Europartner, Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży jest dla Ciebie. Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń przeznaczonych specjalnie dla Liderów Lokalnych.

Rekrutacja trwa od 26 marca 2018r. aż do wyczerpania miejsc. Formularze zgłoszeniowe mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: http://przedsiebiorczalomza.pl/
lub w biurze projektu w Łomży przy ul. Polowej 45 (parter). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktowania się pod numerem telefonu:  794 000 782.

Cykl szkoleń:
1) Lider społeczny, animator lokalny - Jak stać się liderem? Jak zmieniać swój świat, swoje środowisko? Jak pociągnąć za sobą innych? Jak wyzwolić ich energię? Czy można się tego nauczyć?
2) Efekt Synergii  - przykłady działań liderów społecznych; animatorów społecznych, aktywistów….
3) Aktywne, silne organizacje pozarządowe = społeczeństwo obywatelskie – przegląd środowiska III sektora w Łomży i okolicach. Co można poprawić w działalności organizacji pozarządowych tak, aby miały wpływ na kształt wspólnoty lokalnej – Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży.
4) Pozyskanie dotacji na pobudzenie społeczności lokalnej – FIO, mikrodotacje, środki miejskie. Kto może aplikować;
5) Istota rewitalizacji – wymiar społeczny, Zasady prowadzenia rewitalizacji z uwzględnieniem ekonomii społecznej – praktyka opracowania i realizacji programów rewitalizacji w polskich miastach w ostatnich 3 latach – wnioski i rekomendacje.
6)  Rewitalizacja a rola animatora OWES w planowaniu i wdrożeniu programu ożywienia społeczno – gospodarczego. Narzędzia, metody, instrumenty społecznej rewitalizacji przedstawione na bazie dobrej praktyki rewitalizacji osiedla robotniczego Nikiszowiec.
7) Partycypacja publiczna jako forma zmieniania wspólnoty lokalnej – formy i instrumenty partycypacji publicznej z szczególnym uwzględnieniem nowych technologii informacyjnych – sondaż internetowy. Przykłady wykorzystania nowych technologii informacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii – czy można zastosować e-partycypacje w Polsce na przykładzie Poznania.
8) Z czego nie korzystamy jako wspólnota lokalna – inicjatywa lokalna, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza…
9) Przedsiębiorstwo społeczne – spółdzielnia socjalna – ekonomia społeczna jako element rozwoju wspólnoty lokalnej. Przykłady działających przedsiębiorstw społecznych w Subregionie Łomżyńskim. Instrumenty wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;  zmiany prawne, które umożliwiają powołanie przedsiębiorstwa społecznego.
10) Warsztaty podsumowujące szkołę liderów – Czy wśród nas jest lider społeczny?

2018-03-26 10:54 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED