Wspomagają rozwój najmłodszych

Strona główna » Aktualności

Wspomagają rozwój najmłodszych

Pod koniec lutego odbyły się pierwsze zajęcia w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy Zespole Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek świadczy pomoc w formie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z problemami rozwojowymi. Wsparcie prowadzone jest w ramach projektu "Za życiem".

Terapeuci udzielają rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka, problemów rozwojowych i możliwych form wsparcia. W ośrodku prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju najmłodszych, które mają na celu pobudzanie ich rozwoju psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia niepełnoprawności, do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Jest to pierwszy, ale nie jedyny rok funkcjonowania ośrodka, ponieważ projekt "Za życiem" w ramach, którego zajęcia są organizowane, będzie realizowany w latach 2017-2021. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Korzystać z nich mogą nie tylko dzieci, które nigdy nie korzystały z wczesnego wspomagania, ale również te, które są już objęte tego typu zajęciami w wymiarze niższym niż 5h/tyg. W takiej sytuacji w ośrodku dziecko otrzymuje liczbę godzin uzupełniającą pulę godzin do 5godz/tyg.

Do zajęć dzieci są kwalifikowane na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub skierowania lekarza z powodu zaburzeń rozwoju i potrzebie specjalistycznych zajęć. Wsparciem objęte są dzieci z terenu miasta Łomża.

Kilkanaścioro dzieci korzysta już z następujących terapii prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów:
- zajęć z psychologiem,
- zajęć z pedagogiem,
- terapii logopedycznej,
- fizjoterapii,
- terapii integracji sensorycznej,
- terapii ręki,
- terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera),
- komunikacji: alternatywnej i wspomagającej (m.in. Makaton, PECS).

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 86 216 57 64

2018-03-14 09:39 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED