Konkurs dla organizacji pozarządowych na wkłady własne

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Konkurs dla organizacji pozarządowych na wkłady własne

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na wkłady własne w 2018 r. Na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku przeznaczono kwotę 200.000 zł. Oferty należy składać w wersji elektronicznej – za pomocą generatora w serwisie Witkac.pl.

1.    Terminy składania ofert:
I nabór – do 14 marca 2018 r.,
II nabór – do 10 maja 2018 r.,
2.    Termin składania potwierdzenia złożenia oferty – osobiście, w godzinach pracy urzędu lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15-888 Białystok
I nabór – do 16 marca 2018 r.,
II nabór – do 11 maja 2018 r.,
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/organizacje_pozarzadowe/aktualnosci/organizacje_pozarzadowe/zarzad-wojewodztwa-podlaskiego-zaprasza-organizacje-pozarzadowe-do-zglaszania-ofert-w-konkursie-na-wklady-wlasne-w-2018-r.html.

2018-02-26 14:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED