Zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości

Strona główna » Aktualności

Zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości

  • Zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwościfoto www.kongrestrzezwosci.pl
W miniony piątek w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowano szczegóły Narodowego Programu Trzeźwości. To dokument opierający się przede wszystkim na przesłankach wynikających z potwierdzonego przez współczesną naukę oddziaływania napojów alkoholowych na poszczególne osoby i społeczności. Jest wynikiem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w naszym kraju w ubiegłym roku.

Autor projektu Narodowego Programu Trzeźwości prof. Krzysztof Wojcieszek wyjaśnił, że zawiera on diagnozę sytuacji i propozycje środków zaradczych wraz z planem działania. - Nie da się osiągnąć ambitnych celów społeczno-gospodarczych bez trzeźwości, gdyż koszty pijaństwa przewyższają przynajmniej trzykrotnie zyski z obrotu alkoholem. Polska praca, aby być wydajna i skuteczna, musi opierać się na trzeźwości  – mówił prof. Krzysztof Wojcieszek. Zaznaczył, że Program jest pytaniem skierowanym do całego narodu, czy chcemy być szczęśliwsi, zdrowsi, bogatsi, dojrzalsi, mądrzejsi i chcemy mieć szczęśliwe życie rodzinne.

Narodowy Program Trzeźwości dotyka również roli samorządów w jego realizacji. Obecna na spotkaniu zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, która również pracowała w zespole przygotowującym NPT podkreślała, że powodzenie tego typu programów zależy od zaangażowania lokalnych wspólnot. – To my, samorządowcy, w naszych gminach i miastach, jesteśmy zobowiązani do tego, by realizować to, co najważniejsze, politykę rozumianą jako służbę drugiemu człowiekowi i troskę o dobro wspólne – mówiła Agnieszka Muzyk przypominając, że to polskie samorządy już od ponad 20 lat rozwijają kompetencje w zakresie tworzenia lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wśród trudności, na które natrafiają samorządy wymieniła m.in. nadmierne przerzucanie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów alkoholowych na samorządy bez wyposażania ich w skuteczne mechanizmy prawne, jak również  niewiedzę oraz brak determinacji przedstawicieli władz samorządowych w sytuacji bierności i nieznajomości swoich praw wśród mieszkańców. Jej zdaniem problemem jest też ograniczanie się samorządów do wydatkowania środków na profilaktykę tylko z opłat pobieranych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewłaściwe ich wydatkowanie. – Trzeba pamiętać, że wiele samorządów rozwija wspaniałą działalność przy udziale dziesiątków tysięcy zaangażowanych osób i nie popełnia wspomnianych nadużyć – dodaje z-ca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk. Jej zdaniem należy starannie przygotować umocnienie przepisów prawnych dotyczących obszaru realizacji Narodowego Programu Trzeźwości, aby oczyścić przepisy z elementów przynoszących przeciwne skutki z punktu widzenia jego celów.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski wyjaśnił, że trzeźwość to albo całkowita abstynencja, albo umiarkowane picie alkoholu, bardzo rzadko, wręcz w symbolicznych ilościach. - Chcemy, żeby w najbliższych latach spożycie alkoholu spadło przynajmniej do średniej światowej, a średnia światowa to jest połowa tego, co obecnie spożywamy w naszej ojczyźnie – podkreślił bp Tadeusz Bronakowski. Dodał, że program ma zmobilizować wszystkie środowiska i instytucje, które powinny troszczyć się o trzeźwość. - Ma on stać się źródłem inspiracji do konkretnych działań. Walka o duchową wolność Polaków toczy się każdego dnia. Nie możemy się od niej uchylać, nie możemy jej zaniechać – mówił przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Twórcy Narodowego Programu Trzeźwości podkreślają, że jego realizacja wymaga trwającego wiele lat systematycznego działania. Z treścią dokumentu można się zapoznać pod adresem http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/02/Narodowy_Program_Trzezwosci.pdf

2018-02-19 13:43 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED