Władze Łomży w walce ze smogiem

Strona główna » Aktualności

Władze Łomży w walce ze smogiem

Wychodząc naprzeciw potrzebom i prośbom mieszkańców, Prezydent Łomży zamierza w miejskim budżecie wygospodarować środki na uruchomienie programu wsparcia w wymianie przestarzałych pieców, opalanych węglem, na nowoczesne, opalane biomasą (pelletem), gazem lub olejem opałowym. Stosowny wniosek w tej sprawie zamierza skierować do Rady Miejskiej jeszcze przed wakacjami.

Od początku roku mieszkańcy Łomży mają możliwość wypełnienia ankiety, dotyczącej poprawy jakości powietrza w mieście, poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła. Dotychczas do Urzędu Miejskiego wpłynęło 100 formularzy.
– Smog jest problemem, który dotyka całej Polski. Również Łomża zmaga się z nim, szczególnie w okresie grzewczym. Oczekując na możliwość pozyskania środków zewnętrznych z RPO, chcemy jak najszybciej uruchomić miejski program, dzięki któremu już w tym roku moglibyśmy wesprzeć naszych mieszkańców, tak byśmy kolejnej zimy odczuli poprawę jakości powietrza w mieście  – mówi zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Jednocześnie podkreśla, że wypełnione ankiety będą materiałem służącym do opracowania programu wsparcia w wymianie przestarzałych pieców, dlatego ważne jest ich wypełnienie przez jak największą liczbę osób, tak by opracowany dokument spełniał oczekiwania zainteresowanych mieszkańców.

Osoby, które z różnych względów mają problem z udzieleniem odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, mogą skorzystać z pomocy merytorycznego urzędnika. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Marta Muczyńska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14, pok. 103 (I piętro), tel. 86 2156792, mail: m.muczynska@um.lomza.pl.

Dane z ankiety, jak również opracowywany program, będą mogły być także wykorzystane w momencie pojawienia się możliwości pozyskania przez Miasto środków zewnętrznych na wymianę źródeł ciepła.
Ankieta dotycząca wymiany źródeł ciepła, dostępna jest --->TUTAJ<---.
Cały czas można również wypełniać drugą ankietę, dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej) w budynkach mieszkalnych. Dostępna jest ona --->TUTAJ<---

Termin składania ankiet został wydłużony do 30 marca br.  Mają one charakter sondażowy i nie stanowią wniosku o dofinansowanie, a ich celem jest pozyskanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących ww. zagadnień. Przeznaczona są dla mieszkańców miasta Łomża, których budynek spełnia funkcję mieszkalną lub mieszkalno-usługową, gdy posiada oddzielną instalację grzewczą oraz gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2018-02-14 08:53 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED