Praktyczne warsztaty obsługi JPK_VAT

Strona główna » Aktualności

Praktyczne warsztaty obsługi JPK_VAT

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. zaprasza na praktyczne warsztaty związane z przekazywaniem JPK_VAT, które odbędą się w środę 14 lutego 2018r. o godz. 10.00. Skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i osób planujących założyć swoją firmę.

W związku ze zbliżającym się terminem pierwszego przekazania JPK w dniu 25 lutego 2018 za miesiąc styczeń, zapraszamy na praktyczne warsztaty dzięki którym uzyskasz praktyczną wiedzę i szczegółowo zapoznasz się z obsługą JPK.
Od  13 maja 2016 r.  zmiana ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten dotyczy już  tzw. dużych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku zobowiązani też mikroprzedsiębiorcy.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie podatników do wdrożenia zasad, odpowiadających wymogom tzw. Jednolitego Pliki Kontrolnego (JPK) oraz umożliwiających przekazywanie danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg rachunkowych oraz pozostałych struktur logicznych w formie elektronicznej. W ramach szkolenia dokonamy szczegółowej analizy opublikowanej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Wykorzystując posiadaną wiedzę, dostępne informacje w tym doświadczenia innych państw oraz udostępnione przez Ministerstwo Finansów materiały, postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania związane z JPK.

Do kogo kierujemy szkolenie:
Dyrektorzy finansowi, księgowi, kierownicy oraz pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się rozliczaniem zobowiązań podatkowych w podmiotach prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. A także doradcy podatkowi, prawnicy oraz eksperci prowadzący działalność w zakresie doradztwa podatkowego, finansowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przedsiębiorcy, nadzorujący dostosowanie systemów i wdrożenie nowych obowiązków. Szkolenie jest również kierowane do specjalistów branży IT, zajmujących się wdrożeniem JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorców.
Koszt szkolenia – 50 zł netto plus Vat ( 61,50 zł brutto).

Program:
1.    Definicja i zakres stosowania jednolitego pliku kontrolnego
2.    Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie JPK na sprawność i skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych?
3.    Obligatoryjny obowiązek stosowania JPK
4.    Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 1)
5.    Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 2)
6.    Analiza struktur plików JPK - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
7.    Zasady bezpiecznego przesyłania danych w plikach JPK
8.    Analiza zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne

Termin i miejsce:              
Szkolenie odbędzie się 14 lutego2018 o godz.10.00  w  sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża ul. Sikorskiego 166. Warunkiem udziału jest wpłata na konto spółki przed dniem szkolenia.            

Zgłoszenia należy dokonać na stronie http://parklomza.pl/?p=1262 do dnia 13.02.2018 r. do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona.

2018-02-12 08:05 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED