Łomżyńscy policjanci podsumowali ubiegły rok

Strona główna » Aktualności

Łomżyńscy policjanci podsumowali ubiegły rok

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyła się w czwartek (18.01.) roczna odprawa służbowa, podsumowująca wyniki pracy jednostki w 2017 roku. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski, kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łomży na czele z nadkomisarzem Markiem Sienkiewiczem, przedstawiciele samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących, uczniowie klasy policyjnej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Łomży nadkomisarz Marek Sienkiewicz, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego i przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy. Jak wynikało z zaprezentowanych danych, w 2017 roku zwiększyła się ogólna wykrywalność przestępstw, która kształtowała się na poziomie 84,9 % . Wartość ta była o 9,2 % wyższa niż w roku 2016. Szef łomżyńskich policjantów wskazał też na wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw narkotykowych – 97,9% (wzrost o 6,7%), gospodarczych – 96,1% (wzrost o 9%) oraz przestępstw drogowych – 99,5% (wzrost o 1,3%). 2016. W omawianym okresie policjanci wszczęli 1421 postępowań przygotowawczych.

Na terenie powiatu łomżyńskiego mundurowi podjęli ogółem 13104 interwencji. 2102 – to interwencje domowe. Na drogach powiatu doszło do 1147 kolizji i 55 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób, a 65 zostało rannych. W roku 2016 było odpowiednio: 1016 kolizji, 69 wypadków drogowych, gdzie 16 osób zginęło, a 79 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 252 nietrzeźwych kierujących.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Sienkiewicz podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że w 2017 roku mieszkańcy dokonali 2710 zgłoszeń na KMZB, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc zagrożeń, 67,5 % z nich zostało potwierdzonych przez policjantów, co stanowi 1836 zgłoszeń. 33% zgłoszeń dotyczyło zagrożeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości, 26% - ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz 14% - nieprawidłowym parkowaniem.

Z kolei Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski zwrócił uwagę na to, że miniony rok był bardzo dobry dla podlaskiej Policji. Wykrywalność ogólna przestępczości osiągnęła bardzo wysoki poziom. Wskazał, że sukces wykrywalności w przestępczości gospodarczej jest również spowodowany sukcesem wykrywczym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Podinspektor Tarnowski pogratulował łomżyńskim policjantom osiągniętych wyników. Wskazał także obszary na które w Łomży trzeba w bieżącym roku zwrócić szczególną uwagę. Są to m.in. kradzieże samochodów.

Na odprawie przedstawione zostały także Priorytety Komendanta Głównego Policji na 2018 rok. Jest to między innymi dalsze zwiększanie działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, wzrost działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie czy podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości. Jednocześnie, funkcjonariusze dużą uwagę skupią w bieżącym roku na poprawie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.

Podczas trwania odprawy głos zabrali także przybyli goście: Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych oraz zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, którzy podziękowali za bardzo dobrą pracę łomżyńskich policjantów na rzecz lokalnej społeczności oraz życzyli sukcesów w 2018 roku. - Bezpieczeństwo jest głównym priorytetem naszej pracy w Urzędzie Miasta. To poczucie, że w naszym mieście jest coraz bezpieczniej, potwierdzają te imponujące statystyki. Gratuluje wyników osiągniętych w ubiegłym roku.  Świadczą one o waszej skutecznej pracy i efektywności – mówił zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki deklarując dalsze wsparcie działań Komendy Miejskiej Policji przez władze miasta.

Tylko w ubiegłym roku samorząd Łomży przekazał 200 sztuk misiów Łomżatków do wykorzystania podczas zdarzeń drogowych i interwencji z udziałem dzieci i 1300 odblasków. Na ponadnormatywne patrole z budżetu miasta przeznaczono 125 tys. zł, kwotą 24 tys. zł dofinansowano zakup samochodu i użyczono sprzęt komputerowy o wartości 16 tys. zł. Ponadto Miasto refunduje zatrudnienie osób do obsługi monitoringu miejskiego, na co w ubiegłym roku przekazano 110 tys. zł. W ramach współpracy wspólnie konsultowano zmiany w organizacji ruchu oraz wybór przejść dla pieszych wymagających doświetlenia. – Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego łomżyńskiej policji układa nam się wzorowo – podkreślił zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki.


na podstawie: www.lomza.policja.gov.pl

2018-01-19 08:37 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED