Droga do Nowogrodu za niecałe dwa lata

Strona główna » Aktualności

Droga do Nowogrodu za niecałe dwa lata

Droga do Nowogrodu za niecałe dwa lata
Symboliczne łopaty zostały przekazane. Teraz czas na realizację zadania
W miejscowości Mątwica k. Łomży odbyło się symboliczne przekazanie łopat pod budowę drogi wojewódzkiej nr 645 Łomża - Nowogród. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak również potencjał turystyczny i gospodarczy subregionu łomżyńskiego. - Poprawi się dostępność komunikacyjna naszego miasta – nie ma wątpliwości prezydent Mariusz Chrzanowski.

- Dziś jest bardzo ważny dzień dla mieszkańców tej części województwa. Rozpoczynamy inwestycję długo oczekiwaną. Łączy ona nie tylko województwo podlaskie z warmińsko-mazurskim, ale prowadzi jeszcze dalej - w kierunku Pomorza. Droga jest bardzo ważna z punktu widzenia transportu pasażerskiego, jak i towarowego.  Mam nadzieję, że jej modernizacja stanie się impulsem do rozwoju Łomży i całego subregionu – powiedział marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.  

Prace nad budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Łomża - Nowogród rozpoczęły się kilka dni temu. Ich zakończenie przewidywane jest na listopad 2019 roku. Na odcinku 10,3 km powstanie nowa siedmiometrowa nawierzchnia, ciąg pieszo-rowerowy czy przepusty. Przebudowane będą również zatoki autobusowe i skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Zadanie obejmuje ponadto budowę obwodnicy Starych Kupisk. Całkowita wartość inwestycji przekraczy 53 mln zł. Ponad 30 mln pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Resztę środków dołożył Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Niemal w tym samym czasie będzie realizowane inne zadanie - przebudowa odcinka ulicy Nowogrodzkiej (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta), wchodzącego również w skład drogi wojewódzkiej nr 645. Przedsięwzięcie pochłonie 11,5 mln zł, 85 proc. środków Miasto Łomża pozyskało z RPO WP 2014-2020. Zdaniem prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego modernizacja całej DW 645 ma wymiar symboliczny dla naszego grodu. - Ten odcinek łączy Łomżę z jej częścią w Nowogrodzie, bowiem tamtejszy Skansen Kurpiowski jest własnością naszego miasta – mówił prezydent. - Cieszę się, że te drogi powstają, gdyż poprawia się dostępność komunikacyjna Łomży, a co za tym idzie - walory inwestycyjne i turystyczne miasta – podkreślał Mariusz Chrzanowski.

2018-01-17 19:31 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED