Pomoce dydaktyczne trafiły do szkół

Strona główna » Aktualności

Pomoce dydaktyczne trafiły do szkół

Cztery łomżyńskie szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne w postaci tabletów oraz aparatów cyfrowych w ramach projektu "Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych", realizowanego od czerwca ubiegłego roku z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Jest to projekt partnerski Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr oraz Miasta Łomża, reprezentowanego przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Bezpośrednimi beneficjentami są nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, 9, 10 oraz Publicznego Gimnazjum nr 6. To wszystko ma podnieść kompetencje kluczowe na rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego. W projekcie przewidziano m.in. możliwość uzyskania przez  nauczycieli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Uczniowie natomiast mają szansę zdobycia certyfikatu ECDL-STANDARD.

W celu pełniejszej realizacji zadań projektowych zakupiono 40 tabletów oraz 4 cyfrowe aparaty fotograficzne, które na początku stycznia zostały przekazane przez ŁCRE dyrektorom szkół objętych wsparciem. - Przekazaliśmy również kolejną partię pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i materiałów biurowych łomżyńskim przedszkolom, w ramach realizacji  naszego dwuletniego autorskiego projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej" – przekazuje Maciej Listowski pełniący obowiązki dyrektora ŁCRE.

Źródło: ŁCRE

2018-01-10 15:34 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED