Bonifikata do użytkowania wieczystego

Strona główna » Aktualności

Bonifikata do użytkowania wieczystego

Do 1 marca przyszłego roku w Urzędzie Miejskim w Łomży przyjmowane będą wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok.

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, udzielana osobom fizycznym, których miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty, jeśli nieruchomość jest przeznaczona lub  wykorzystywana  na cele mieszkaniowe.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za 2017 r. Dodatkowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Łomży: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża, pok. 209, 212  tel. 86 215 68 23, 215 68 26, osoby udzielające informacji: Anna Mazur, Małgorzata Chludzińska.

Opłaty za użytkowanie wieczyste należy uiszczać do 31 marca każdego roku na następujący rachunek bankowy:

1. Nieruchomości Miasta Łomża

Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005

2. Nieruchomości Skarbu Państwa

Nr 93 1560 0013 2294 6771 7000 0006

2017-12-29 16:35 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED