Ruszył nabór na szkolenia dla mieszkańców

Strona główna » Aktualności

Ruszył nabór na szkolenia dla mieszkańców

W środę 15 listopada ruszył nabór do projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”. Projekt obejmuje bony edukacyjne na szkolenia zawodowe oraz kursy kompetencji ogólnych, z informatyki, języków obcych oraz studia podyplomowe. Realizowany będzie do 30 czerwca 2020 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł.
Dofinansowanie ok. 40,8 mln

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:
•    szkolenia i kursy z informatyki,
•    szkolenia i kursy z języków obcych,
•    kursy kompetencji ogólnych,
•    studia podyplomowe.
bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego. (Minimum 80 % uczestników projektu) oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).

2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
bon szkoleniowy max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18+), które mogą same zgłaszać się do Biura Doradców Kariery, zlokalizowanego w każdym powiecie subregionu łomżyńskiego.
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Doraców Kariery – zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.
Adresy Biur Doradców dostępne na stronie www.bonynaszkolenie.pl. Biuro Doradców Kariery Miasta Łomża mieści się w Urzędzie Miejskim w Łomży, pok. nr 13 (parter), tel. (86) 215 67 27.

Nabór do projektu trwa w systemie ciągłym od 15 listopada w dni robocze (pon.10.00-18.00 ; wt.-pt.7.30-15.30).
Formularze, które wpłyną w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 - utworzona zostaje lista rankingowa. Każde biuro obsługi po zamknięciu listy rankingowej umawia się na indywidualne spotkania z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu szkoleniowego za pomocą mail/telefon.
W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji z dniem 1 grudnia 2017r.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.
Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji.

2017-11-15 09:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED