100 zmian dla biznesu na listopadowym śniadaniu biznesowym

Strona główna » Aktualności

100 zmian dla biznesu na listopadowym śniadaniu biznesowym

W czwartek 9 listopada w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się szóste już śniadanie biznesowe. Przykładem minionych spotkań lokalni przedsiębiorcy zebrali się przy kawie i herbacie, by porozmawiać o tym, co ważne dla łomżyńskiego biznesu. Tym razem tematem przewodnim spotkania były zmiany w przepisach, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które omówiła Luiza Modzelewska, zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju.

Zebranych na śniadaniu przywitał zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. - Ogromnie cieszy mnie frekwencja dzisiejszego spotkania. Coraz liczniej odpowiadacie Państwo na nasze zaproszenie. Udowadnia to, że formuła spotkań, które rozpoczęliśmy, jest oczekiwana, sprawdza się i stanowi ważny element w integracji lokalnego biznesu - dodawał Garlicki.

Głównym punktem spotkania było przedstawienie przez Luizę Modzelewską, zastępcę Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, zmian dla firm poprawiających otoczenie prawne biznesu, które zostały już wdrożone, i które systematycznie są uruchamiane. Dzięki Programowi Ministerstwa Rozwoju pod nazwą „Pakiet 100 zmian dla firm” wprowadzono już kilkadziesiąt uproszczeń m.in.: szybsze i bardziej przyjazne urzędy, sprawniejsze odzyskiwanie długów, większe możliwości przeciwdziałania zatorom płatniczym, jednorazową amortyzację do 100 tys. zł, likwidację zbędnych szkoleń i egzaminów dla pracowników sektora budowlanego, równe szanse dla MŚP w zamówieniach publicznych, Główny Urząd Miar jako jednostkę prowadzącą prace B+R i udostępniającą ich wyniki firmom oraz uproszczenia w prawie pracy podatkowym i budowlanym.

Ponadto od 1 stycznia 2018r. rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym będzie można sprawdzić, czy kontrahent nie zalega np. z podatkami lub karami administracyjnymi. Od połowy listopada będzie można składać jeden wniosek do jednego BIG-u, dzięki czemu uzyska się pełny raport ze wszystkich BIG-ów i rejestrów państwowych. Poprawiona zostanie ochrona praw dłużników w BIG, a spory o kwoty do 20 tys. zł będzie można rozstrzygać w szybszym postępowaniu uproszczonym. Trwają też prace nad konstytucją dla biznesu. Ma się ona stać swego rodzaju rewolucją w podejściu administracji do przedsiębiorcy oraz zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Istotna zmiana nastąpi również dla nowych przedsiębiorców. Przy prowadzeniu drobnej działalności zarobkowej, gdzie przychód wyniesie do 1000 zł miesięcznie, nie będzie wymagana żadna rejestracja firmy. Ma powstać też funkcja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Zależało mi na tym, aby dzisiejsze spotkanie pokazało Państwu, jak wiele zmian już zostało wdrożonych i jakie są jeszcze planowane. Chcę przede wszystkim, aby zasady działania biznesu, jak też relacja przedsiębiorstwo – administracja stały się dla Państwa prostszymi i bardziej zrozumiałymi - podsumował zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, jednocześnie już zapraszając zebranych gości i wszystkich chętnych na kolejne śniadanie biznesowe- opłatkowe w dniu 14 grudnia 2017r. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w związku z otrzymanymi z Ministerstwa informacjami chcieliby złożyć swoje propozycje rozwiązań dla biznesu proszeni są o kontakt e-mailowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Urząd Miejski w Łomży pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl.

2017-11-13 13:23 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED