Rodzina chroni trzeźwość miłością, a samorząd stanowieniem i egzekwowaniem prawa

Strona główna » Aktualności

Rodzina chroni trzeźwość miłością, a samorząd stanowieniem i egzekwowaniem prawa

W dniach 7-8 listopada br., w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, odbyła się diecezjalna konferencja „Ku trzeźwości narodu”, organizowana w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Stanowiła ona również element obchodów 25-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz była okazją do prezentacji założeń Łomżyńskiej Szkoły Profilaktyki. Program pierwszego dnia skierowany był przede wszystkim do instytucji i osób borykających się z problemem uzależnień. Drugi dotyczył samej profilaktyki uzależnień.

W wystąpieniu rozpoczynającym dwudniową konferencję biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości przekonywał, że „jedynie ludzie trzeźwi są w stanie żyć w wolności dzieci bożych, w wolności do dobra i do stawania się świętymi, czyli coraz bardziej podobnymi do samego Boga”. - Tylko ludzie trzeźwi mogą w pełni realizować swoją misję obywatelską, patriotyczną, mogą służyć swoim małym lokalnym ojczyznom – mówił bp Tadeusz Bronakowski.

Zarówno Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, jak i jego zastępca Agnieszka Muzyk podkreślali, że samorząd ma obowiązek podejmowania działań na rzecz trzeźwości, promując zdrową i przemyślaną politykę wobec alkoholu. – My w tej kadencji takie działania podjęliśmy, co na początku spotykało się ze zdziwieniem i oporem pewnych środowisk – mówiła zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk. Wśród działań podjętych przez władze miasta w tej kadencji wymieniła m.in. zmianę sposobu dystrybucji środków z tzw. „kapslowego”, czy organizację imprez miejskich bez współpracy z podmiotami produkującymi i dystrybuującymi napoje alkoholowe. – Pokazaliśmy, że również w ten sposób można zrobić duże i fajne wydarzenia, na które przyjdą całe rodziny z dziećmi i będą dobrze się bawić – powiedział Prezydent Mariusz Chrzanowski. Jego zastępca Agnieszka Muzyk podkreślała, że podejmowane działania powinny zmierzać do większej samorządności w samorządach, by prawo dawało im np. możliwość określenia godzin sprzedaży alkoholu, czego obecny system prawny nie przewiduje. - Alkohol jest niemal w stu procentach  źródłem konfliktów, problemów, ubóstwa, a także bardzo często przemocy w rodzinach. Niezmiernie ważną rolę powinien spełniać samorząd promując zdrową i przemyślaną politykę wobec alkoholu - mówiła Agnieszka Muzyk. Podkreślała, że profilaktyka wśród dzieci i młodzieży nie powinna być zwykłą pogadanką traktowaną przez nie jako zło konieczne, ale ma zachęcać do aktywności i w ciekawy sposób docierać z informacją o zagrożeniach, jakie niesie alkohol i inne używki.

Jeden z twórców projektu Narodowego Programu Trzeźwości, prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie zwracał uwagę, że nie może być tak, iż polskość kojarzy się z nadużywaniem alkoholu. - To nie może być w żadnym wypadku element naszej tożsamości, a dla niektórych ludzi taki jest. Jak się poruszam w międzynarodowym towarzystwie kolegów naukowców, to oni są zdumieni, że ja nie piję, bo sądzą, że jako Polak powinienem się tym wyróżniać – mówił profesor Wojcieszek podkreślając, że jest to fatalna sytuacja, którą należy zmienić.

O tym, jak radzić sobie w rodzinie dysfunkcyjnej, odpowiedzialności rodziny w trosce o trzeźwość oraz o tym, jak uchronić dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata mówił ks. dr Marek Dziewiecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. - Źle zaczyna się dziać, gdy przestaje się okazywać miłość, bo nie ma miłości nieokazywanej – mówił ks. Marek Dziewiecki podkreślając, że nie może być tak, iż współmałżonek woli spędzać czas w pracy, z przyjaciółmi czy przed telewizorem niż z rodziną, bo wtedy nie ma prawdziwej miłości. Zwracał uwagę, że prawdziwa miłość jest wtedy, gdy się ją okazuje poświęcając czas rodzinie. W kontekście uzależnień podkreślał, że jeśli np. kobieta prawdziwie kocha męża dręczyciela, to powinna się bronić. - Bo jeśli ukrywa krzywdy przed światem, to nie kocha ani siebie, ani dzieci, ani małżonka. Tworzy w ten sposób komfort dla okrutnego krzywdziciela i jest kwestią czasu, czy ruszy go sumienie, czy spadną na niego jakieś konsekwencje, spowoduje wypadek, straci prawo jazdy, popadnie w długi albo trafi do więzienia – mówił ks. dr Marek Dziewiecki.

W trakcie pierwszego dnia konferencji dr n. med. Maciej Kopera z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie zaprezentował badania procesów emocjonalnych u osób uzależnionych od alkoholu. Odbyło się również spotkanie osób i rodzin z problemem uzależnienia dotyczące komunikowania się w rodzinie. Drugiego dnia konferencji wystąpiły m.in. przedstawicielki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zastępca dyrektora PARPA dr Katarzyna Łukowska  mówiła o dobrej profilaktyce jako wyzwaniu dla rodziców, szkoły i społeczności lokalnej, prezentując programy profilaktyczne i promocji zdrowia psychicznego. Z kolei Jolanta Terlikowska, kierownik działu do spraw rodziny i młodzieży PARPA, opowiadała o wzmocnieniu efektywności świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

W trakcie konferencji Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży podsumowała 25 lat działalności Ośrodka. - W latach 1992-2016 było zarejestrowanych około 22 tysiące osób, w oddziałach stacjonarnym i dziennym w latach 1995-2016 leczyło się ok. 5,5 tysiąca pacjentów – mówiła dziękując wszystkim, którzy przez ćwierć wieku przyczynili się do rozwoju WOPiTU. – Jestem przekonana, że planowana zmiana miejsca funkcjonowania Ośrodka pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów, zwłaszcza leczonych stacjonarnie i stworzy przestrzeń do dalszego jej rozwoju – mówiła dyrektor Renata Szymańska.  

Biskup Tadeusz Bronakowski podsumowując dwudniowe wydarzenie zauważył, że w jej trakcie wybitni prelegenci wypowiedzieli i opisali sytuację jaka jest obecnie w naszej ojczyźnie. - Jest ona trudna i dramatyczna, gdyż Polacy zbyt często sięgają po alkohol – mówił przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Podkreślił, iż na konferencji wybrzmiało bardzo wyraźnie, że rodzina chroni trzeźwość miłością, Kościół prowadzeniem ludzi do Boga, a władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa i jego egzekwowaniem. - Ufam, że była ona jednym z elementów budzenia świadomości Polaków, ale także mobilizowania wszystkich odpowiedzialnych za naszą ojczyznę, za naszą rodzinę, do zmiany sytuacji w jakiej się znajdujemy – mówił biskup Tadeusz Bronakowski.

Konferencja "Ku trzeźwości narodu" została zorganizowana przez Kurię Diecezjalną w Łomży, Urząd Miejski w Łomży, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

2017-11-09 09:58 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED