Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2014-2020 EFS

Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Projekt pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”

 

Projekt realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim

Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego.

 

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

w tym co najmniej 50% uczestników projektu z następujących zakładów pracy:Szkoła Drzewna w Łomży. AGROCENTRUM Kolno, Szpital Ogólny w Kolnie, NET-KOMP Kolno, MOSIR w Grajewie, Okruszek w Łomży, PPH Grot Grajewo, EKOPAK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, PPHU Format Łomża Zakład stolarski, PHU SASS Grajewo, Firma Transportowa Martintrans Grajewo, Usługi Ziemne i Melioracyjne w Grajewie.

 

Wsparcie może być udzielone wyłącznie osobie, która spełnia co najmniej jeden warunek:

•     jest osobą z niepełnosprawnością,

•     jest osobą powyżej 50 roku życia,

•     jest kobietą,

•     jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,

•     jest osobą poniżej 30 roku życia.

 

Wsparcie na osobę (łącznie 40 dotacji):

•     Dotacja inwestycyjna – 23.000zł

•     Wsparcie pomostowe 1400 zł x pierwsze 6 mcy

•     Wsparcie pomostowe 700 zł x następne 6 mcy

•     bon szkoleniowy 2500 zł na szkolenie zawodowe

•     doradztwo specjalistyczne śr 2 h x12 m-cy/osoba.

 

Wartość projektu – 1.956.312,00 PLN

Wartość dofinansowania 95% -  1.858.496,40 PLN

2017-09-25 12:45 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED