Przedsiębiorcy na "śniadaniu biznesowym"

Strona główna » Aktualności

Przedsiębiorcy na "śniadaniu biznesowym"

Przedsiębiorcy na
Śniadanie biznesowe w zajeździe Ryś
Po wakacyjnej przerwie wznowiony został cykl comiesięcznych "śniadań biznesowych", które odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Tym razem spotkanie władz miejskich z łomżyńskimi przedsiębiorcami odbyło się w zajeździe Ryś. Jego właściciele byli gospodarzami wydarzenia.

- Jeżeli rozwija się biznes, rozwija się też miasto, dlatego niezwykle ważne jest to, aby samorząd stale współpracował z lokalnymi firmami – takimi słowami Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przywitał zebranych na spotkaniu przedsiębiorców. - Jako władze miasta staramy się podejmować wiele inicjatyw, które ułatwiają relację samorząd-przedsiębiorca i dążą do rozwoju lokalnego biznesu. Stale wdrażamy założenia programu gospodarczego, który zakłada wiele ulg i form wsparcia dla właścicieli działalności gospodarczych. Jednym z elementów ułatwiających nasze współdziałania są właśnie śniadania biznesowe. Wierzę, że jako forum do zdobywania kontaktów i wymiany doświadczeń, będą się one stale rozwijać i wnosić wymierne korzyści do rozwoju łomżyńskiej gospodarki – dodawał Prezydent.

Wiodącym tematem spotkania był konkurs "Łomżyńskie Anioły Biznesu". Jego zasady przybliżył zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Inicjatywa organizowana jst przez Ratusz we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy działających na terenie ziemi łomżyńskiej, a intencją organizatorów jest, to aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej. Wyróżnienia przyznawane będą sześciu kategoriach:

1. Firma Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa założone w celach zarobkowych bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i samorządowych wpisanych w rozwój ziemi łomżyńskiej, istniejące co najmniej 5 lat;

2. Inwestor Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze bez względu na formę organizacyjną - prawną i sposób  finansowania, których inwestycje oddano do użytkowania w roku, którego dotyczy edycja konkursu lub rok wcześniej. Pod pojęciem "Inwestor roku" rozumie się podmiot gospodarczy działający lub rozpoczynający działalność, który poprzez działania inwestycyjne bezpośrednio przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy oraz/lub spowodował tym działaniem aktywizację innych podmiotów gospodarczych lub przyczynił się do zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej;

3. Debiut Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy powstałe w okresie do 3 lat, zatrudniające pracowników, a także firmy mające status jednoosobowej działalności gospodarczej, dające przykład, że można z sukcesem rozpocząć działalność gospodarczą. W kategorii "Debiut Roku" mogą brać udział przedsiębiorcy, będący właścicielami lub współwłaścicielami firmy, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal;

4. Firma "z sercem" – w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy wyróżniające się w działalności społecznej czy charytatywnej;

5. Pracodawca Jutra – Solidny Partner PUP w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy wyróżniające się  rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia;

6. Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i promocji Miasta Łomża i  regionu w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów;

Inicjatywa konkursu wypłynęła od samych przedsiębiorców podczas spotkań Społecznego Forum Gospodarczego organizowanych przez władze Łomży. Plebiscyt rozpoczął się 1 września, a zakończy 22 listopada uroczystą galą w Kinie Milenium, podczas której laureatom zostaną wręczone nagrody. Zgłoszenia firmy może dokonać każdy, zarówno właściciel, jak i pracownik. Karta zgłoszeniowa jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Łomży, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy, a także na miejskiej stronie internetowej. Szczegółowych informacji udziela również Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 215 68 52.

"Śniadanie biznesowe" stało się też idealną okazją do przedstawienia przez zastępcę Prezydenta Łomży Agnieszkę Muzyk informacji na temat projektu pt. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych". Jego wartość to 45 mln zł, a skierowany jest on do mieszkańców subregionu łomżyńskiego i trzech powiatów subregionu bielskiego. Beneficjentem i liderem projektu jest Miasto Łomża. - By wygrać konkurs nasze miasto wraz z innymi musiało zbudować potężne konsorcjum. Dzięki współpracy powiatów bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego udało nam się pozyskać ogromne środki na szkolenia mieszkańców zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – mówiła Agnieszka Muzyk.

Projekt zakłada dwie formy wsparcia. Jedną z nich będą bony na szkolenia i kursy z informatyki oraz języków obcych, a także studiów podyplomowych. Tutaj można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 9 tys zł. Druga forma wsparcia to bony na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe. W tym przypadku można otrzymać dofinansowanie do 15 tys zł. W obu formach wsparcia niezbędne będzie wniesienie przez osobę ubiegającą się wkładu własnego w wysokości ok. 10-12% sumarycznego kosztu szkolenia. Bon uzyskać będzie mogła każda osoba dorosła bez względu na status, pracująca lub bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. Program potrwa do 2020 roku, a współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Powakacyjne "śniadanie biznesowe" przyciągnęło liczne grono przedsiębiorców. Po raz pierwszy pojawił się na nim Wojciech Szmit z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - Do udziału w śniadaniu skłoniło mnie zaproszenie kierowane do przedsiębiorców na stronie Miasta, a ostatecznie przekonały relacje z poprzednich spotkań. Uznałem, że jest to ciekawa okazja do wymiany informacji z przedsiębiorcami i odnalezienia ewentualnych pól współpracy – mówił. Z kolei Mariusz Korwek z MAKS Sp. z o.o. Sp.K. dystrybutor Inter Cars S.A., po raz kolejny pojawił się na spotkaniu lokalnych biznesmenów. - Jestem tu już trzeci raz i myślę, że nie ostatni. Te spotkania przynoszą naszej firmie wymierne korzyści. Dzięki nim udało nam się nawiązać kilka nowych kontaktów biznesowych, a także ulepszyć relację urzędnik-przedsiębiorca. Spotkania z władzami miasta ułatwiły nam długą drogę formalności związanych z naszą nową inwestycją i dziś jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia budowy ogromnego magazyn regionalnego, do którego przeniesiemy siedzibę firmy – powiedział. Formuła śniadań biznesowych jest otwarta, udział w nich mogą brać przedsiębiorcy z Łomży i regionu łomżyńskiego.

2017-09-15 16:18 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED