Sala do terapii sensorycznej powstała w PP 4

Strona główna » Aktualności

Sala do terapii sensorycznej powstała w PP 4

Sala do terapii sensorycznej powstała w PP 4
Sala integracji sensorycznej otwarta!
Integracyjne odziały przedszkolne funkcjonują tam od 23 lat. Jest to najstarsza tego typu placówka edukacyjna w mieście. Mowa o Publicznym Przedszkolu nr 4, które doczekało się gabinetu integracji sensorycznej z prawdziwego zdarzenia. Jego uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 8 września. - Jest to jeden z elementów naszej strategii, polegającej na wsparciu dzieci z różnymi dysfunkcjami – mówi zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, która odpowiada za edukację w mieście.

Podczas uroczystości Agnieszka Muzyk podkreślała, że osiągnięcia Publicznego Przedszkola nr 4 w zakresie integracji najmłodszych są ogromne i można je podzielić na dwa obszary. - Z jednej strony są to osiągnięcia w pomaganiu dzieciom w rozwoju - dzieciom zdrowym, bez dysfunkcji oraz tym, które te dysfunkcje mają. Drugi obszar, który jest niezwykle istotny, to uczenie prawdziwej tolerancji. Uczenie wspólnego funkcjonowania dzieci, które są w pełni sprawne z dziećmi mającymi różnego rodzaju problemy. Jest to ogromna wartość tego miejsca – zaznaczała. Zastępca Prezydenta Łomży przekazała również dyrektor przedszkola Jolancie Mieczkowskiej, decyzję o powierzeniu jej dalszego kierowania placówką.

Kilkanaście urządzeń znajdujących się w sali ma służyć stymulacji zmysłów bazowych dziecka. - Jest to zmysł przedsionka, czyli równowagi, zmysł propriocepcji - czucia głębokiego i zmysł dotyku powierzchniowego – wylicza psycholog przedszkolny Anna Sobocińska, która za niespełna miesiąc kończy kurs i będzie mogła prowadzić zajęcia terapeutyczne z dziećmi. Terapia ma charakter indywidualny. Najpierw jednak trzeba zdiagnozować potrzeby dziecka. - Jest to niezwykle istotne. W oparciu o diagnozę dostosowuje się poszczególne ćwiczenia – zaznacza Sobocińska. O wszystkim opowiada z prawdziwą pasją. Jest zafascynowana nowym podejściem w leczeniu trudnych zachowań dzieci. Zwraca uwagę na to, że wiele z tych zachowań jest błędnie interpretowanych. - Często tłumaczymy to błędami wychowawczymi czy skomplikowaną sytuacją w środowisku, a wcale tak nie musi być. Integracja sensoryczna nam to uświadamia. Czasami dziecko jest po prostu biologicznie uwarunkowane do nietypowego rozwoju. Okres perinatalny był trudny, okres okołoporodowy i tak się dzieje, że dziecko zachowuje się w sposób specyficzny – wyjaśnia.

W PP 4 terapią integracji sensorycznej objętych jest około trzydzieściorga dzieci. Należy podkreślić, że nie są to tylko dzieci z niepełnosprawnością. - Z metody mogą korzystać także maluchy z trudnościami w zachowaniu, nadpobudliwością psychoruchową oraz słabo skoordynowane ruchowo – tłumaczy dyrektor Mieczkowska, nie kryjąc swojej wielkiej radości z otrzymanego wsparcia ze strony samorządu. Sala do terapii sensorycznej powstała bowiem w ramach prowadzonego przez Miasto Łomża projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". Zrealizowało go Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Całe wyposażenie kosztowała blisko 50 tys. zł. Oprócz tego przedszkole zyskało pomoce dydaktyczne w postaci tabletów i tablic interaktywnych oraz możliwość szkoleń dla nauczycieli. Powstaje tam również plac zabaw dla dzieci. Warto odnotować, że materiały  dydaktyczne trafiły nie tylko do PP 4, ale i innych placówek przedszkolnych w Łomży.

2017-09-11 07:42 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED