Poszukiwani doradcy karier w projekcie unijnym

Strona główna » Aktualności

Poszukiwani doradcy karier w projekcie unijnym

Prezydent Łomży ogłosił nabór na stanowiska Referenta – Doradcy Kariery w projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Zatrudnienie czterech osób na powyższe stanowiska finansowane jest ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu na okres do 30 czerwca 2020r. Zainteresowane osoby swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miejskim w Łomży do 25 sierpnia br.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży.
To największy projekt unijny w całej perspektywie 2014-2020 dotyczący edukacji, jaki jest do realizacji w subregionie łomżyńskim. Jego całkowita wartość wynosi ponad 45,5 mln zł, zaś dofinansowanie przewidziane jest na poziomie 40,8 mln zł.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. na szkolenia i kursy:
•    z informatyki,
•    języków obcych,
•    oraz studia podyplomowe
– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi ok. 10-12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego.
2. szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe)
– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi ok. 10-12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. Zainteresowane osoby będą same zgłaszały się do projektu oraz wybierały miejsce szkolenia bądź studiów i ich zakres.
Nabór do projektu rozpocznie się na jesieni po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy dokumentów rekrutacyjnych i uruchomieniu biur obsługi u każdego partnera, w tym oczywiście w mieście Łomża.

2017-08-11 15:16 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED