Władze Łomży dbają o budownictwo komunalne

Strona główna » Aktualności

Władze Łomży dbają o budownictwo komunalne

Od początku kadencji władze miasta podejmują działania mające na celu poprawę zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych w Łomży. Na ukończeniu jest budowa budynku socjalnego przy ul. Kamiennej na 56 lokali mieszkalnych. Trwają także prace przygotowawcze do remontu zakupionego w ubiegłym roku budynku przy ulicy Wesołej, w którym wygospodarowanych zostanie około 60 mieszkań. Podejmowane były również starania o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na remonty kamienic znajdujących się w zasobach komunalnych miasta.

Oprócz nowych inwestycji dotyczących budownictwa mieszkalnego, prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków lokalowych istniejących już zasobów. Jednym z przykładów jest kamienica przy ul. Polowej 65. – Sam osobiście byłem w tym miejscu i doskonale wiem jak ono wygląda. Spotykałem się również z jej mieszkańcami w Ratuszu. Rozwiązanie tej sprawy uzależnione jest jednak od oddania do użytku budynku socjalnego przy ul. Kamiennej i zakończenia remontu obiektu przy ul. Wesołej – informuje Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który zlecił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opracowanie dokumentacji jej remontu oraz dwóch innych kamienic. Dodaje, że dofinansowanie na realizację inwestycji starał się pozyskać ze środków Urzędu Marszałkowskiego, jednak wniosek został odrzucony. Obecnie Miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków na termomodernizacje budynków z Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Poszukiwana jest też możliwość wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezydent ubolewa, iż poprzednie władze miasta nie interesowały się losami rodzin z zaniedbanych kamienic, a mieszkalnictwo komunalne i socjalne było przez nie pomijane przy tworzeniu budżetu miejskiego. Zaznacza jednak, że wspólnie ze swoimi współpracownikami robi wszystko co możliwe, aby przy ograniczonym budżecie realizować nowe inwestycje oraz dokonywać remontów istniejących już budynków.

2017-07-13 08:41 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED