Prezydent za upamiętnianiem lokalnych bohaterów

Strona główna » Aktualności

Prezydent za upamiętnianiem lokalnych bohaterów

Trwają konsultacje społeczne mające na celu rozszerzenie nazwy ulicy Grobla Jednaczewska o człon „im. 5 braci Kozłowskich”. Wniosek w tej sprawie złożył przed dwoma laty Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Łomży. I choć już w poprzedniej kadencji pojawiły się w Łomży ul. rtm. Pileckiego, czy też rondo im. Obrońców Westerplatte, to jednak za prezydentury Mariusza Chrzanowskiego bardziej upamiętnia się w ten sposób lokalnych bohaterów walk o wolność i niepodległość z hitlerowskim oraz sowieckim okupantem.

- Kwestie związane z patriotyzmem są dla mnie bardzo ważne. Uważam, że powinniśmy w odpowiedni sposób honorować tych, którzy w przeszłości przysłużyli się zarówno Polsce, jak i naszej lokalnej społeczności. Nadawanie tego typu nazw ulicom czy rondom powoduje również, że przynajmniej część osób zainteresuje się historią patrona danego obiektu – mówi Prezydent Łomży.

Już w 2015 roku Prezydent Mariusz Chrzanowski pozytywnie przychylił się do wniosku środowisk patriotycznych w sprawie uhonorowania lokalnych bohaterów z czasów II wojny światowej i okresu powojennego. Pod konsultacje społeczne poddał propozycję nadania nazw pięciu rondom, której wyniki ostatecznie zatwierdziła Rada Miejska. Swoich patronów otrzymały wówczas następujące ronda u zbiegu ulic:
- Wojska Polskiego i Meblowej - kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały”
- Meblowej i Saperskiej - Stanisława Żochowskiego
- Piłsudskiego i Spokojnej - mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”
- Piłsudskiego i Towarowej - por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”
- Pileckiego i Akademickiej - Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia”.
Na początku 2016 roku, również w wyniku konsultacji społecznych ogłoszonych przez Prezydenta Łomży, podjęta została decyzja, aby przedłużenie ulicy Meblowej pomiędzy rondami ppłk Stanisława Żochowskiego i Augustyna Gontarskiego nosiło nazwę komendanta Obwodu Łomżyńskiego ZWZ-AK mjr. Stanisława Cieślewskiego, zaś nowa droga biegnąca do ul. Ciepłej obok ul. Saperskiej miała nazwę Narodowych Sił Zbrojnych.

Do 5 czerwca 2017 r. trwają konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy Grobla Jednaczewska na Grobla Jednaczewska im. 5 Braci Kozłowskich. Wniosek w tej sprawie w imieniu Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Łomży złożył nieżyjący już Józef Poteraj – działacz Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego, prześladowany i aresztowany za swoją działalność przez UB, nauczyciel języka polskiego i autor książek i artykułów o charakterze patriotycznym. W złożonym do władz Łomży wniosku zwracał się o uhonorowanie „Kawalerów Białych Plam – pięciu Braci Niezłomnych, czyli pięciu z Wyklętych (…) połączonych wspólnym patriotycznym wysiłkiem dla Polski, o których nie wolno było mówić w czasach komunistycznego pięćdziesięciolecia  inaczej niż w kontekście narodowych bandytów. Byli bowiem wyklęci i była w tym jakaś prawidłowość, skoro prawdziwi bandyci i agenci NKWD pełnili w tym czasie funkcję polskich bohaterów narodowych”. Podkreślał, że mjr Marian Kozłowski, kpt. Bolesław Kozłowski, kpt. Antoni Kozłowski, Józef Kozłowski oraz Izydor Kozłowski podjęli walkę z okupantem w strukturach organizacji narodowych, najpierw walcząc w PZP, później NOW, w NSZ i NZW, ginąc w walce z okupantem lub odsiadując wyroki w komunistycznych więzieniach. – Nadszedł czas, by ten „narodowy bandytyzm” uhonorować, na co swoją walką o Ojczyznę i ofiarą życia zasłużyli – pisał przed dwoma laty Jarosław Poteraj.

W ramach trwających konsultacji w poniedziałek 22 maja o godz. 16:00 w „Domku Pastora” przy ul. Krzywe Koło odbędzie się otwarte spotkanie, na które serdecznie zapraszamy.

Wniosek o upamiętnienie 5 Braci Kozłowskich poparły m.in.: Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Zarząd Okręgu Łomża, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Łomży, Zarząd Związku Sybiraków Oddziału w Łomży, Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej, ZS „Strzelec” Oddział Łomża.

2017-05-17 15:02 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED