Konferencja "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na rozwój "

Strona główna » Aktualności

Konferencja "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na rozwój "

Konferencja
briefing prasowy z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego oraz zastępcy Prezydenta Andrzeja Garlickiego
Z udziałem wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży konferencja pt. "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na rozwój ". Wydarzenie miało na celu zapoznanie lokalnych przedsiębiorców z szeregiem możliwości, jakie daje rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz ukazać jej wpływ na nasze miasto i region.

Plan, który wszedł w życie w lutym tego roku zakłada zrównoważony rozwój całego kraju w kilku wymiarach - gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z jego istotnych elementów jest skupienie się na miastach średniej wielkości, narażonych na utratę funkcji społeczno-gospodarczych. Do tego grona zalicza się m.in. Łomża. Nasze miasto sklasyfikowane zostało na 44. pozycji wśród 122 uwzględnionych w planach polskiego rządu. Mateusz Morawiecki oznajmił, że w ramach strategii zrównoważonego rozwoju gros środków zostało przesuniętych na wydatki infrastrukturalne, w szczególności te związane z budową dróg czy linii kolejowych. Strategia zakłada również tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. - Dla mnie ważne jest, aby od strony infrastrukturalnej i przedsiębiorczej pobudzić rozwój lokalnych inwestycji – mówił Morawiecki. Dodawał, że do mniejszych ośrodków kierowane są też fundusze na działania społeczne, wymieniając przy tym m.in. Program Rodzina 500 Plus czy Mieszkanie Plus. - To nie są tylko słowa, to jest nasza strategia, za którą idą czyny – podkreślał wicepremier.

- Na zrównoważony rozwój kraju czekaliśmy bardzo długo. Wreszcie takie miasta jak Łomża mają szansę, aby stawiać krok naprzód i się rozwijać. To ogromna zasługa obecnego rządu premier Beaty Szydło. Polityka poprzedników polegała na tym, aby te środki lokować w dużych aglomeracjach, w ten sposób tworzyły się ogromne dysproporcje. Mam ogromną nadzieję, że w perspektywie kolejnych lat nasze miasto dogoni wreszcie tę czołówkę – powiedział Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, który odpowiada za sprawy gospodarcze w mieście. - Przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie dla rozwoju samorządów. Przedsiębiorcy, ich innowacyjność, inwestycje, podnoszą standard i jakość życia naszych mieszkańców – mówił Garlicki. - Tworzone miejsca pracy poprawiają zasobność naszych portfeli. Z kolei inwestycje i rozwój firm ma przełożenie na podatki, które my jako samorządy pobieramy. Z tych pieniędzy możemy realizować zadania i przedsięwzięcia oczekiwane przez łomżan – dodawał, zaznaczając przy tym, że samorządy muszą wykonywać olbrzymią pracę, aby ta przedsiębiorczość funkcjonowała i się rozwijała. Strategię zaprezentował Daniel Bliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. W swoim wystąpieniu omówił "5 pułapek", które zostały w niej uwzględnione, i którym ma ona zapobiegać. To wszystko, jak mówił ma prowadzić do "wzrostu gospodarczego kraju". Tuż po wystąpieniu Blińskiego głos zabrał dyrektor Departamentu Piotr Zygadło, zapoznając uczestników ze specjalnie przygotowanym "Pakietem dla miast średnich".

Podczas konferencji odbyły się również dwie debaty. Pierwsza z udziałem przedstawicieli samorządów dotyczyła wpływu Strategii na rozwój Łomży i regionu, w drugiej zaś rozmawiano na temat kwestii związanych z ułatwieniami dla przedsiębiorców. Uczestniczący w dyskusji samorządowców Prezydent Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że nasze miasto stoi przed ogromną szansą. - Zależy nam na przyciągnięciu inwestorów, którzy stworzyliby miejsca pracy dla mieszkańców. Liczymy, że realizowane działania rządowe pomogą w tym. Z pakietu programowego mogą skorzystać także nasze lokalne firmy lub początkujący przedsiębiorcy – mówił Mariusz Chrzanowski. Gospodarz miasta dodał, że założenia programowe Strategii mogą doskonale współgrać z przyjętym kilka miesięcy temu "Programem Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Łomża na lata 2020 plus". Szansę dla swojego grodu widzi również włodarz Ostrołęki - Janusz Kotowski, która  podobnie jak większość miast średniej wielkości boryka się z problemem bezrobocia. - Dzięki przychylności obecnego rządu jesteśmy bliscy wybudowania w Ostrołęce wielkiej elektrowni. To byłaby wielka szansa dla nas. Ale mamy też problem komunikacyjny, zwłaszcza brakuje połączenia kolejowego z Warszawą, a to jest zapisane w Strategii – powiedział Kotowski. Biorący udział w debacie burmistrzowie Kolna i Wysokiego Mazowieckiego, wyrazili nadzieję, że w przyszłości zostanie stworzony program także dla małych miast powiatowych. - Jest to bardzo potrzebne i pozwoliłoby na realizację wielu inwestycji – zgodnie powtarzali.

Konferencja była objęta patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.

2017-05-11 15:39 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED