Miasto chce wprowadzić program oszczędności energetycznej w Łomży

Strona główna » Aktualności

Miasto chce wprowadzić program oszczędności energetycznej w Łomży

Władze Łomży przymierzają się do opracowania i wdrożenia programu oszczędności energetycznej w naszym mieście. – Zadanie ma na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia – informuje Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Ma ono obejmować termomodernizację miejskich budynków użyteczności publicznej, przebudowę węzłów cieplnych oraz wymianę oświetlenia na LED-owe.

- Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do oszczędności energii oraz poprawy warunków środowiska naturalnego – tłumaczy zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Podkreśla, że wstępnie do termomodernizacji wytypowano przedszkola, szkoły, bursy, placówki kultury, jednostki miejskie oraz budynek Ratusza. Dodatkowo, w ramach przebudowy węzłów cieplnych, zamontowana ma być odpowiednia automatyka regulująca dostawy ciepła w zależności od warunków atmosferycznych. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej miałoby przejąć zarządzanie wszystkimi węzłami, również tymi, które obecnie należą do innych podmiotów miejskich, np. jednostek oświatowych. – W ten sposób przyczynimy się do ograniczenia smogu w Łomży w sezonie grzewczym ale również wpłyniemy na komfort życia w mieście oraz poprawimy estetykę i standard techniczny naszych budynków – dodaje Andrzej Garlicki.
Na obecnym etapie dokładna wartość nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia nie jest możliwa do określenia. Szacuje się, że będzie to koszt od 15 do nawet 40 mln zł, a jego wysokość uzależniona jest od ilości obiektów objętych zadaniem i zakresem rzeczowym prac. Dlatego władze Łomży analizują różne warianty wykonania przedsięwzięcia, tak aby wybrać najbardziej korzystne dla miasta i jego mieszkańców. Rozważane są trzy opcje jego realizacji: w całości ze środków miejskich, przy dofinansowaniu zewnętrznym (np. z NFOŚiGW) oraz w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
Ponieważ projekty termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej w formule PPP są z powodzeniem praktykowane w Polsce, w Łomży odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Instytutu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz jednej z firm specjalizującej się w tego typu tematyce. Ponadto zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki podpatrywał w Płocku rozwiązania przyjęte przez tamtejsze władze miasta. Warto przy tym dodać, że umowy zawarta z prywatnym partnerem (z reguły na okres kilkunastoletni) powoduje, iż opłata dla niego jest wnoszona w ratach, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, z oszczędności z rachunków za energię cieplną i elektryczną. Formuła ta umożliwia rozłożenie wydatków miasta w czasie bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań obciążających budżet miasta.
Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki podkreśla, że realizacja  programu oszczędności energetycznej w mieście wpisuje się w dokumenty strategiczne: „Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 Plus” oraz „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku”.
Prezydent Łomży zaprasza do współpracy wszystkich specjalistów w powyższej tematyce, mogących merytorycznie wesprzeć pomysł opracowania i wdrożenia programu oszczędności energetycznej w naszym mieście. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki.

2017-03-20 09:04 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED