Zachęcamy, zgłoś swój pomysł na rewitalizację w Łomży

Strona główna » Rewitalizacja

Zachęcamy, zgłoś swój pomysł na rewitalizację w Łomży

W ramach prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 zachęcamy do zgłaszania Państwa pomysłów na działania wspierające obszary rewitalizacji.

Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez władze Miasta w celu polepszenia warunków życia mieszkańców, zwiększenia ich aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawie warunków socjalno-bytowych mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Obszar do rewitalizacji został wybrany na podstawie analizy danych statystycznych.

Z puli złożonych kart przedsięwzięć zostaną wybrane te, które zostały poprawnie wypełnione. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do Lokalnym Programie Rewitalizacji należy do Urzędu Miejskiego w Łomży. 

W celu zgłoszenia autorskiego projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – kartę przedsięwzięcia (załącznik poniżej).

Wypełnione karty można składać:

Każdy mieszkaniec może złożyć kartę przedsięwzięcia, przy czym lokalizacja przedsięwzięcia musi odbywać się w granicach obszaru rewitalizacji.

Pomysły można zgłaszać od 17 marca do 30 kwietnia 2017 r.

Obszar rewitalizacji obejmuje osiedla: 4, 5, 7, 9 i 15

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
2017-03-17 14:21 Opublikował: Bogusława Kruszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED