Prezydent chce rozwijać współpracę z policją

Strona główna » Aktualności

Prezydent chce rozwijać współpracę z policją

Prezydent chce rozwijać współpracę z policją
Prezydent Mariusz Chrzanowski i nadkom. Sebastian Wojciekian - pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
  • Prezydent chce rozwijać współpracę z policją
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski spotkał się w Urzędzie Miejskim z nadkom. Sebastianem Wojciekianem, nowym pierwszym zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. W trakcie spotkania, oprócz wzajemnych kurtuazji, podnoszono kwestie współpracy w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w mieście.

- Kwestia poczucia bezpieczeństwa jest dla mnie bardzo ważna. Jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy z łomżyńską policją i chcę ją kontynuować w szerszym zakresie – zadeklarował Prezydent Łomży. Dlatego w trakcie spotkania rozmawiano o zagrożeniach przy klubach rozrywkowych w weekendy, a także innych miejscach zagrożonych zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Podjęto również temat patroli na Starówce oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta podziękował Prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu za podjęcie inicjatywy doświetlenia przejść dla pieszych, co znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo pieszych. Poruszono też kwestię policyjnej akcji „Odblaski biorę w ciemno”, zachęcającej pieszych do noszenia elementów odblaskowych po zmroku, również na terenie miasta.
Podczas rozmowy omówiono również temat wspólnych akcji promocyjnych. – Zamierzamy zakupić i przekazać Komendzie Miejskiej Policji dwieście pluszowych misiów „Łomżatków” wraz z odblaskami, które funkcjonariusze mogliby przekazywać jako upominki dzieciom podczas zdarzeń drogowych czy innych interwencji – powiedział Mariusz Chrzanowski. Zastępca Komendanta nadkom. Sebastian Wojciekian poinformował o planowanej w Łomży pod koniec kwietnia debacie społecznej dotyczącej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz funkcjonowania patroli ponadnormatywnych finansowanych z budżetu miasta. Poruszono także kwestię organizacji spotkania, w którym uczestniczyliby mieszkańcy, radni i urzędnicy. Jego tematem byłoby funkcjonowanie wspomnianej Mapy Zagrożeń.

2017-03-16 10:16 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED