Przy Polowej pozostanie więcej drzew

Strona główna » Aktualności

Przy Polowej pozostanie więcej drzew

Przy Polowej pozostanie więcej drzew
komisji weryfikującej możliwość pozostawienia drzew, przewidzianych do wycinki w ramach przebudowy ulicy Polowej, przewodniczył naczelnik Wydziału Inwestycji Krzysztof Święcki
Nawet ponad połowę z 78 pierwotnie przewidzianych do wycinki drzew przy ulicy Polowej i Szosie Zambrowskiej, może zostać ocalonych. Zgodnie z deklaracją zastępcy Prezydenta Łomży Andrzeja Garlickiego, komisja złożona z pracowników Wydziałów Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, a także Zakładu Zieleni Miejskiej MPGKiM przeprowadziła weryfikację projektu przebudowy tych ulic pod kątem pozostawienie lub możliwości przesadzenia w inne miejsce drzew, przewidzianych w projekcie do wycinki. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z projektantem i uwzględnieniu uwarunkowań technicznych.

Przewidziane do wycięcia drzewa kolidują z nową nawierzchnią jezdni, zatokami autobusowymi, przebudową skrzyżowania lub też sieciami podziemnymi. Po wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 14 marca 2017 r. oceniono, że około dziesięciu drzewek jest na tyle młodych, że nadają się do przesadzenia w inne miejsce. Warto przy tym podkreślić, że koszt przesadzenie jednego drzewa, a następnie jego pielęgnacji wynosi około 1 tysiąca złotych. Nie ma przy tym gwarancji, że w nowym miejscu drzewo się przyjmie. Skala tego działania kalkulowana będzie z możliwościami finansowymi miasta. Natomiast około trzydziestu kolejnych drzew prawdopodobnie mogłoby pozostać w dotychczasowym miejscu, po ewentualnym skorygowaniu projektu przebudowy ulicy Polowej.
- Należy podkreślić, że zależy nam na tym, by jak najwięcej drzew uchronić przed wycięciem, jednakże nie zawsze da się to pogodzić z realizowanymi inwestycjami. Zamierzamy jednak dążyć do tego, aby wykonywane przez nas przedsięwzięcia jak najmniej ingerowały w środowisko – podkreśla zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki. Dodaje jednocześnie, że w ostatnich latach więcej było w naszym mieście nasadzeń niż wycinek.  W 2015 i 2016 roku ubyło łącznie 1558 drzew, natomiast w tym okresie nasadzono ich 2148.
Powyższa inwestycja obejmuje rozbudowę Szosy Zambrowskiej i ul. Polowej (od ronda Lutosławskiego do ul. Wojska Polskiego, z wyłączeniem rond Hanki Bielickiej i skrzyżowania z Al. Legionów). W ramach prac na odcinku prawie 1,2 km ma zostać wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, ścieżki rowerowe i ciąg pieszo – rowerowy oraz pozostałe skrzyżowania. Zrealizowane mają być także zatoki autobusowe, perony i wiaty przystankowe, odwodnienie, ogrodzenia ochronne, azyle dla pieszych i parking. Roboty powinny rozpocząć się jeszcze w marcu.

2017-03-14 15:42 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED