Nagrody dla ludzi uczących nas miłości do świata

Strona główna » Aktualności

Nagrody dla ludzi uczących nas miłości do świata

Nagrody dla ludzi uczących nas miłości do świata
laureaci nagród Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury
Uroczystość wręczenia nagród za szczególne dokonania w dziedzinie kultury odbyła się w piątkowy (10.02) wieczór w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Prezydenckimi nagrodami za 2016 rok uhonorowani zostali: Zenon Faszyński, Czesław Rybicki, Jacek Szymański oraz Jan Miłosz Zarzycki. Nagrodę specjalną za szczególne dokonania w archiwizowaniu, dokumentowaniu, badaniu i popularyzowaniu historii i dziedzictwa kulturowego otrzymała Donata Godlewska.

- Mieszkańcy naszego miasta mogą być dumni, że w Łomży mamy tylu pasjonatów kultury. Ludzi, którzy często poświęcają swój wolny czas, by nam mieszkańcom zapewnić dobrodziejstwa, które pewnie nie byłyby dostępne w naszym mieście i tej wielkiej kultury musielibyśmy szukać w dużych aglomeracjach – mówił w okolicznościowym przemówieniu Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Podkreślał, że Łomża na kulturalnej mapie Polski jest ewenementem, bo rzadko kiedy w byłych miastach wojewódzkich wielkości naszego, dostępne są zarówno teatr, muzeum oraz filharmonia, z czego jesteśmy dumni. - Gratuluję dzisiejszym laureatom  i dziękuję za wkład, jaki został wniesiony w rozwój łomżyńskiej kultury. Dziękuje również wszystkim osobom, które zaangażowane są w życie kulturalne naszego miasta – powiedział prezydent Chrzanowski.
Zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk, która była także przewodniczącą komisji konkursowej mówiła, że uroczystość jest podziękowaniem dla tych, którzy uczą nas miłości do świata. - Bo mówi się, że cywilizacja to władza nad światem, a kultura to miłość do świata. Dzisiaj dziękujemy ludziom, którzy swoim talentem, pracą, oddaniem, tworzą przyszłość Łomży – mówiła dr Agnieszka Muzyk. Podkreślała także, że tegoroczna gala różni się od poprzednich. Przede wszystkim wprowadzono nową statuetkę autorstwa Ewy Skłodowskiej , w zmienionej formule odbyła się też prezentacja laureatów, a ponadto na uroczystość zaproszono wszystkich pracowników kultury.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił i złożył gratulacje laureatom także obecny na uroczystości ks. biskup Tadeusz Bronakowski.

Uroczystość uświetnił jazzowy występ trio w składzie: Nika Lubowicz (śpiew), Dawid Lubowicz (skrzypce), Krzysztof Lentowski (gitara).


Laureaci nagród Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury za 2016 rok


Zenon Faszyński – z wykształcenia był technikiem budowlanym. Kilkadziesiąt lat temu uległ wypadkowi samochodowemu, po którym został całkowicie sparaliżowany. Po wielu latach odkrył sens cierpienia i jego wartości w kontekście ludzi postawionych w podobnej sytuacji. Napisał trzy tomiki poezji, która mówi o sensie życia z doświadczeniem cierpienia. Nie poprzestawał tylko na pisaniu. Organizował i prowadził spotkania w szkołach i salach wykładowych z młodzieżą i dorosłymi, gdzie opowiadał o swoim cierpieniu, nawróceniu i miłości do Boga w jego życiu. Współautor wielu publikacji książkowych, brał udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, m.in. jako gość programów z ojcem Leonem Knabitem. Poeta, filozof, myśliciel. Zmarł pod koniec stycznia 2017 r.
 
Jacek Szymański – wybitny tenor, doktor Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej Wokalistyka. Twórca oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. Jako reżyser i scenograf w ramach Festiwalu wystawił już takie dzieła jak: „Czarodziejski flet”, „Cyganeria”, „Wesele Figara”, „Wesoła wdówka”, czy „Straszny dwór”. Od 30 lat występuje na wielkich scenach operowych i operetkowych nie tylko w kraju, ale i za granicą. W swoim dorobku artystycznym ma wiele wyróżnień. W 2002 roku, ogłoszonym „Rokiem Moniuszkowskim”, brał udział w archiwalnym nagraniu opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki dla Polskiego Radia i Telewizji. W 2003 roku otrzymał dyplom Ministra Kultury za „Szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury”. W 2006 roku „Za całokształt dokonań dla Kultury oraz Godną Naśladowania Serdeczną Więź z Ziemią Łomżyńską” otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Powiatu Łomżyńskiego. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W roku 2009 z rąk Starosty Łomżyńskiego otrzymał medal „za wkład w rozwój Powiatu Łomżyńskiego”. W roku 2013 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował artystę Medalem „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. W 2009 roku wziął udział w realizacji opery „Ariadna na Naxos” Ryszarda Straussa, w międzynarodowej obsadzie, zaprezentowanej na Międzynarodowym Festiwalu w Dzeged (Węgry), zarejestrowanym i wyemitowanym przez francuski, telewizyjny kanał muzyczny MEZZO. Ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne, w tym ważne dla Filharmonii Kameralnej nagranie płyty CD „Trzej Tenorzy”, podsumowującej 30-letnią działalność instytucji.  
 
Czesław Rybicki – od 1994 roku jest działaczem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zorganizował jego oddział w Łomży. Od tego czasu czynnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach oddziału. Za swoją działalność w stowarzyszeniu został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z wykształcenia czynny nauczyciel i działacz sportowy, rozwijający zainteresowania z dziedziny historii sportu, historii regionalnej i polskiego ruchu niepodległościowego. Zaowocowało to  kilkudziesięcioma opracowaniami. Dzięki niemu powstała Łomżyńska Izba Historii Sportu. Jest także jednym z inicjatorów gawęd historycznych, organizowanych przez łomżyńskie jednostki pozarządowe. Od lat czynnie angażuje się  w akcje, mające na celu promocję Łomży. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży, członkiem Wodnego Pogotowia Ratunkowego i jednym z założycieli Łomżyńskiego Bractwa Historycznego. Działa na rzecz Polaków poza granicami kraju.

Jan Miłosz Zarzycki – od października 2004 r. dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, finalista i laureat konkursów muzycznych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech. Jest adiunktem i członkiem Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej w Warszawie oraz adiunktem Akademii Muzycznej w Łodzi. Pełni także obowiązki kierownika artystycznego Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatów Muzycznych w Szczecinie oraz I dyrygenta Warszawskiej Orkiestry Kameralnej „Concentus pro arte”. Współpracował z Sinfonią Varsovią, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Warszawską Operą Kameralną. Ma w swoim dorobku dwanaście nagranych płyt, w tym trzy nominowane do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”. W 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował go Nagrodą Specjalną w uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej, w roku 2011 – dyplomem za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa Fryderyka Chopina, a w roku 2013 – Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Otrzymał też Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 12 lat Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży, której przewodzi, jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”, który z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Ponadto Filharmonia Kameralna organizuje koncerty w ramach cyklu „Bliżej Muzyki” realizowane w ramach programu „Kultura Dostępna”. Organizuje również audycje muzyczne. Spotkania te odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywy  realizowane przez Filharmonię Kameralną są bezpłatne, dzięki czemu każda grupa społeczna z Łomży i okolic ma szansę na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Dzięki staraniom i profesjonalizmowi Dyrektora Filharmonii, instytucji udaje się utrzymać równowagę między wysokim poziomem koncertów, a popularyzowaniem muzyki klasycznej w szerokich kręgach odbiorców.

 
Nagroda specjalna za szczególne dokonania w archiwizowaniu, dokumentowaniu, badaniu i popularyzowaniu historii i dziedzictwa kulturowego


Donata Godlewska – Honorowy Obywatel Miasta Łomża, profesor honoris causa Wyższej Szkoły Agrobiznesu, historyk i archiwistka. Od urodzenia związana z Łomżą. Przed II wojną światową ukończyła dwie klasy gimnazjum żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Łomży. W okresie II wojny światowej uczęszczała do radzieckiej szkoły dziesięcioletniej, a po wkroczeniu wojsk niemieckich do Łomży otrzymała wezwanie do stawienia się do wyjazdu na roboty przymusowe do Niemiec, którego udało jej się uniknąć. Dwukrotnie aresztowana i osadzona w więzieniu. Po wojnie w 1947 roku zdała maturę w Gimnazjum Ogólnokształcącym. Studiowała historię na Uniwersytecie Łódzkim. Później kontynuowała studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Stanisława Herbsta. Następnie powróciła do Łodzi, gdzie studiowała archiwistykę. Uzupełniała też studia na Uniwersytecie w Lund (Szwecja). W 1952 roku rozpoczęła pracę w nowo utworzonym Archiwum Państwowym w Łomży. W roku 1958 awansowała na adiunkta archiwalnego, w 1965 na starszego asystenta naukowo – badawczego, w 1970 na adiunkta naukowo – badawczego. W łomżyńskim archiwum pracowała aż do przejścia na emeryturę. Czynnie działa w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów, m.in. podejmując się społecznie uporządkowania zbiorów archiwalnych obu tych towarzystw. Systematycznie współpracowała z kwartalnikiem „Ziemia Łomżyńska”. Publikowała w „Studiach Łomżyńskich”. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań, które stanowią podstawę wiedzy o historii jej rodzinnego miasta nad Narwią. Swoim działaniem, pracą badawczą, popularyzatorską, społeczną na stałe wpisała się do  grona tych, których inicjatywy i zaangażowanie, aktywność społeczna, szlachetna i bezinteresowna, budowały świadomość lokalną, służyły ocaleniu dziedzictwa kulturowego miasta.

 

2017-02-10 19:29 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED