Łomża dba o swoje finanse

Strona główna » Aktualności

Łomża dba o swoje finanse

Łomża dba o swoje finanse
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i Skarbnik Miasta Elżbieta Parzych
Racjonalne działania finansowe władz Łomży przynoszą wymierne efekty. Rok budżetowy 2016 po raz pierwszy od kilku lat udało się zamknąć nadwyżką budżetową, która wyniosła prawie 2 mln zł. Również nadwyżka operacyjna jest na ogromnym plusie w wysokości ponad 36 mln zł. A gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. To znaczy, że finanse miasta mają się dobrze. Warto też wiedzieć, że wielkość nadwyżki operacyjnej daje możliwość korzystania przez samorząd z kredytów.

- Dzięki racjonalizacji wydatków planowane zadania zrealizowano za mniejsze pieniądze i w ten sposób udało się nam wykonać szereg nowych zadań – podkreśla Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wymieniając jako dodatkowe zadania remonty parkingów i chodników, opracowanie dokumentacji technicznych na nowe przedsięwzięcia oraz  zakupy inwestycyjne do placówek oświatowych. Prezydent ma świadomość, że w 2016 r. nie udało się zrealizować wszystkich planowanych inwestycji, takich chociażby jak: czwarty etap usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży, przebudowa ulicy Piaski (będzie realizowana w tym roku), czy też budowa tzw. kompostowni. Ale dodatkowo pozyskano środki na utworzenie miejsca pobytu dla osób niepełnosprawnych, rozwiązując w ten sposób poważny problem społeczny istniejący w Łomży od lat. Na korzystnych warunkach zakupiono też budynek hotelu przy ul. Wesołej z przeznaczeniem na lokale socjalne dla rodzin. W ramach projektu „Senior Wigor” pozyskano środki i wyremontowano oraz wyposażono pomieszczenia dawnego Klubu Seniora. Wykonano długo oczekiwane modernizacje pionów kuchennych w Szkołach Podstawowych nr 9 i 10 oraz Przedszkolu Publicznym nr 10. Już na początku 2017 roku pozyskano ogromne środki na przebudowę Szosy Zambrowskiej (zrealizowaną w ubiegłym roku) i dwóch odcinków ulicy Sikorskiego.

W 2016 roku nadwyżka operacyjna  wyniosła ponad 36,3 mln zł, a rok wcześniej 19 mln zł. – Świadczy to o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków – podkreśla Mariusz Chrzanowski, nie ukrywając, że wpływ na to miały również niespodziewane dochody z tytułu rozliczeń projektów unijnych zrealizowanych w latach ubiegłych w kwocie około 10 mln zł. Wprawdzie nie udało się  uniknąć wzrostu zadłużenia, ale w porównaniu do lat ubiegłych wzrosło ono o najniższą kwotę. W stosunku do 2015 roku było to tylko niecałe 2,4 proc. A warto pamiętać, że w poprzedniej kadencji, w latach 2010-2014, zadłużenie miasta wzrosło aż o prawie 132 proc.!

Również wydatki na obsługę długu w 2016 roku były niższe o 3,17 proc. niż rok wcześniej. A już w 2015 w porównaniu do 2014 roku wydano na ten cel o 21,45 proc. mniej. W ubiegłym roku udało się uzyskać aż o około 91 proc. wyższe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.  W 2016 r. była to kwota 486 tys. zł, w 2015 – 255 tys. zł, a w 2014 – 282,5 tys. zł.

W stosunku do 2015 roku wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę wyższą o  prawie 10,5 mln zł. Również najwyższą od lat kwotę dochodów własnych przeznaczono na wydatki inwestycyjne. W ubiegłym roku było to prawie 29 mln zł, zaś rok wcześniej niecałe 12,5 mln zł. Mimo to w 2016 roku zaciągnięto o 12 mln zł mniejszy kredyt niż pierwotnie planowano. Należy też zauważyć, że wolne środki pieniężne pozostałe na rachunkach bankowych budżetu, które są do wykorzystania w 2017 roku, wynoszą około 16 mln zł i są wyższe od tych na koniec 2015 roku o 4,5 mln zł.

2017-02-03 13:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED