Zbierane są opinie na temat Straży Miejskiej

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Zbierane są opinie na temat Straży Miejskiej

Zbierane są opinie na temat Straży Miejskiej
Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się w Domku Pastora
Trwają konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży. Ich celem jest zebranie jak największej liczby opinii na temat roli tej formacji w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w mieście. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej (Domek Pastora) odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Uczestniczyło w nim również liczne grono zaproszonych gości, na czele z ekspertem dr Jackiem Pietraszewskim z Białegostoku.

Dyskusja nad przyszłością Straży Miejskiej w Łomży toczy się od kilku miesięcy. W tej kwestii do Ratusza napływały już liczne maile, przeprowadzona została sonda internetowa na stronie Urzędu Miejskiego, a także odbyło się jedno spotkanie konsultacyjne. Jak podkreśla Prezydent Mariusz Chrzanowski temat został podjęty po licznych rozmowach z mieszkańcami. - Od początku swojej prezydentury spotykałem wiele osób, z którymi rozmawiałem o funkcjonowaniu tej formacji. Większość z nich krytycznie wypowiadała się o pracy strażników – tłumaczy włodarz miasta, który pod koniec ubiegłego roku wydał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W Domku Pastora Prezydent nie był obecny, gdyż zatrzymały go ważne obowiązki służbowe w Warszawie i w jego imieniu wypowiadał się zastępca Andrzej Garlicki. - Straż Miejska jest ważną komórką w funkcjonowaniu miasta. Realizuje bowiem zadania, których nie zrealizuje żadna inna jednostka, ale z drugiej strony są to duże koszty obciążające budżet miasta – mówił Andrzej Garlicki, zachęcając wszystkich do aktywnej dyskusji.

Eksperci: Lepiej rozbudować niż zlikwidować

- Łomży nie stać na to, by Straż Miejska została zlikwidowana – przekonywał komendant Bogdan Rutkowski. Jak podawał kierowana przez niego formacja podejmuje rocznie od 3300 do 3700 interwencji. Podczas spotkania podkreślał wielokrotnie, iż zdaje sobie sprawę z oczekiwań jakie mają mieszkańcy wobec Straży Miejskiej. - Te oczekiwania są nam znane, jednak nie mamy wystarczających kadr, aby w pełni je realizować – wyjaśniał. Rutkowski zwrócił również uwagę na to, iż przez lata w całym kraju strażnikom miejskim były przyklejane różne etykiety. Ale jak mówił nie są one tożsame dla każdej jednostki, ponieważ "każda Straż Miejska jest inna".

Później swoimi przemyśleniami podzielił się Wojciech Formejster – były komendant grajewskiej Straży Miejskiej, pełniący obecnie służbę w tamtejszej Komendzie Miejskiej Policji. W Grajewie mieście na prawach powiatu Straż Miejska nie istnieje od 3 lat. Główną przyczyną były braki w zasobach ludzkich. - Łatwo jest zlikwidować, ale odbudować później jest bardzo trudno – przestrzegał przed podjęciem radykalnych kroków funkcjonariusz Wydziału Karnego. - Jest to służba, która wypełnia lukę jeszcze przed Policją. Lukę pomocy mieszkańcom, służenia mieszkańcom – przekonywał. Twierdził, iż Grajewo do dziś odczuwa skutki likwidacji Straży Miejskiej. - Nikt nie mówi jasno i klarownie, że straż jest nam potrzebna, ale łatwo zauważyć, że w pewnych kwestiach miasto kuleje. Pojawiają się opinie, że kiedy straż istniała to realizowała pewne rzeczy, które dziś nie są realizowane – mówił, podając za przykład chociażby problem spalania w domowych piecach śmieci i toksycznych odpadów czy psich odchodów, niszczących tereny zielone.

Głos w dyskusji zabrał również podinspektor Jan Iwanowski z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Naczelnik Wydziału Prewencji już na wstępie zaznaczył, że nie będzie się odnosił do tego, czy Straż Miejska jest potrzebna, czy też nie. Mówił, że obie formacje podejmują wiele wspólnych akcji, wyliczając przy tym m.in. patrol szkolny, krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa, program "Nie bądźmy obojętni". - Straż Miejska pomaga nam także w zabezpieczaniu imprez masowych. Ta współpraca jest. My z każdym podmiotem czy instytucją działającą na rzecz dobra mieszkańców współpracujemy i będziemy współpracować – podkreślał.

Na koniec wypowiedział się główny ekspert piątkowego spotkania dr Jacek Pietraszewski, który przez 23 lata pracował w Straży Miejskiej w Białymstoku. Najpierw jako funkcjonariusz, a następnie rzecznik prasowy. Zaproszony gość jest ponadto autorem rozprawy doktorskiej pt. "Udział Straży Miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Miasta Białystok". - Nie wydam osądu, czy Straż Miejska jest w Łomży potrzebna – zaznaczył, zapytany o zasadność funkcjonowania tej formacji w naszym mieście. Później jednak dodał: - Jeżeli chcecie mieć choć minimum porządku na ulicach, to zróbcie wszystko, aby utrzymać Straż Miejską. Według niego trzeba wspierać samorządy w tej kwestii. Dodawał, iż formacja musi być rozbudowana kadrowo, inaczej jak określił "doprowadzi to do jej agonii". Jego zdaniem należałoby też wprowadzić trzyzmianowy system pracy, który funkcjonowałby 7 dni w tygodniu. - To optymalne rozwiązanie, inaczej nie da się realizować wszystkich zadań ustawowych z zakresu ochrony porządku publicznego należących do Straży Miejskiej – przekonywał.

Zadecydują mieszkańcy

Było to jedyne otwarte spotkanie z mieszkańcami w ramach trwających konsultacji społecznych. Do 30 stycznia łomżanie wciąż mogą wyrażać swoją opinię dotyczącą przyszłości istniejącej od 1991 r. formacji za pośrednictwem ankiet. Wypełniony kwestionariusz należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego przy Punkcie Obsługi Mieszkańców. Ankietę można pobrać również na stronie internetowej Miasta, następnie wypełnioną i zeskanowaną wysłać na adres mailowy: konsultacje@um.lomza.pl. Swój punkt widzenia na temat funkcjonowania Straży Miejskiej mają przedstawić także rady społeczne działające przy prezydencie miasta oraz rady osiedli.

Po zakończonych konsultacjach społecznych sporządzony zostanie specjalny raport. - To będą dane, na podstawie których podjęte będą dalsze decyzje. Chcemy poznać odpowiedź na pytanie "czy w naszym mieście potrzebna jest Straż Miejska?" Jeżeli tak, to w jakim zakresie ma funkcjonować – podsumował spotkanie zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

2017-01-23 08:04 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED