Władze Łomży pośród liderów koalicji przeciw autyzmowi

Strona główna » Aktualności

Władze Łomży pośród liderów koalicji przeciw autyzmowi

Władze Łomży pośród liderów koalicji przeciw autyzmowi
porozumienie podpisują Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski, Prezydent Łomży - Mieczysław Czerniawski, Starosta Powiatu Grajewskiego - Jarosław Augustowski
Prezydent Łomży podpisał list intencyjny w sprawie rozwiązywania problemów osób ze spektrum autyzmu. Razem z przedstawicielami samorządów z subregionu łomżyńskiego zainicjował w ten sposób tworzenie systemowych rozwiązań dotyczących wszechstronnej pomocy chorym i ich rodzinom.

Konwencja samorządów subregionu łomżyńskiego „Samorząd razem przeciw autyzmowi” odbyła się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Organizatorem konwencji, której Patronem Honorowym był JE Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, a merytorycznym ogólnopolska Fundacja SYNAPSIS, był regionalny oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu z siedzibą w Łomży. Samorządowe spotkanie  służyło upowszechniania wiedzy, kompetencji i dobrych praktyk samorządowych, dotyczących wspierania osób i ich rodzin dotkniętych spektrum autyzmu.    
Gospodarze konwencji, Prezydent Miasta Łomży i Starosta Łomżyński, w obecności licznie przybyłych starostów, burmistrzów i wójtów samorządów subregionów łomżyńskiego oraz kierownictwa podległych im placówek, wysłuchali prezentacji Anny Chwałek - szefowej stowarzyszenia „Wspólny Świat”, prowadzącego wiodący w Polsce Ośrodek terapeutyczno – edukacyjny w Białej Podlaskiej dla osób z autyzmem. Zebrani wysłuchali także wykładu eksperta Fundacji SYNAPSIS dr Agnieszki Rymsza na temat „Prawa i problemy osób z autyzmem oraz ich rodzin w świetle kompetencji i zadań samorządu terytorialnego”.    Kulminacyjnym punktem konwecji było podpisanie przez przedstawicieli samorządów, Listu Intencyjnego w sprawie porozumienia pn. - "Samorządowy Pakt na rzecz  wczesnego rozpoznania i rozwiązywania problemów osób z autyzmem i ich rodzin z terenów subregionu łomżyńskiego". To innowacyjne i pierwsze w Polsce dalekosiężne porozumienie łączące tak liczną grupę samorządów, pozwoli na szerokie upowszechnienie dobrych praktyk samorządowych w zakresie edukacji, terapii oraz poprawy jakości życia i przeciwdziałania marginalizacji społecznej dla osób dotkniętych spektrum autyzmu. Przyjęte porozumienie określa ramy i pole współpracy samorządów, jak również przewiduje możliwość partnerskiej współpracy z sektorem organizacji pozarządowych i funkcjonujących na terenie objętym porozumieniem uczelni wyższych.
Sygnatariuszami Listu Intencyjnego zostali m.innymi:
Prezydent Miasta Łomży – Mieczysław Leon Czerniawski
Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski
Wicestarosta Zambrowski – Stanisław Rykaczewski
Starosta Powiatu Grajewskiego - Jarosław Augustowski
Gmina Śniadowo – Ewa Szeląg
Z-ca Burmistrza Rajgrodu – Piotr Milewski
Wójt Gminy Łomża – Jacek Albin Nowakowski
Wójt Gminy Klukowo – Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk
Wójt Gminy Piątnica – Edward Łada
Urząd Gminy Nowe Piekuty – Ewa Pruszyńska

2014-09-26 16:01 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED