Raport z konsultacji dotyczących Hali Targowej

Strona główna » Aktualności

Raport z konsultacji dotyczących Hali Targowej

Wszystko co dotyczy Hali Targowej, musi być powiązane z jej otoczeniem – to główny wniosek z konsultacji społecznych dotyczących funkcjonalnego zagospodarowania Hali Targowej na Starym Rynku w Łomży. Jak podkreślił prezydent Mieczysław Czerniawski, bogactwo zebranych propozycji nie pozwala już teraz jednoznacznie wskazać jednego przeznaczenia obiektu. Większość uczestników tej swoistej debaty, która właśnie zostaje podsumowywana, uważa, że hala powinna spełniać w części funkcje komercyjne (handel, usługi i gastronomia), ale także kulturalne, np. pod opieką MDK-DŚT.

Konsultacje trwały od 10 kwietnia do 18 czerwca i miały różną formę: debaty publicznej, warsztatów przyszłościowych, forum internetowego i ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej i online. Opracowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych raport z konsultacji, został dziś przekazany projektantowi modernizacji hali – firmie Atelier Zetta.

Raport nie rozstrzyga kwestii dotyczącej tego, jakie w przyszłości funkcje ma pełnić Hala Targowa. Pozwala jednak na opracowanie i wybór wariantów najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Łomży i zarazem możliwych do realizacji. Jak powiedział Prezydent Mieczysław Czerniawski, niewykluczone, że 3-4 konkretne propozycje zostaną przedstawione mieszkańcom tak, aby w głosowaniu ostatecznie zdecydowali, co w hali miałoby się mieścić. Gdyby całe koszty przywrócenia dawnego blasku  unikalnemu obiektowi w centrum miałoby ponieść miasto, byłaby   to inwestycja warta 5 – 6 milionów zlotych. W ocenie Prezydenta, zadanie musiałoby być realizowane etapami i rozłożone na kilka lat.
- Nie możemy przede wszystkim zapominać, że tam pracują ludzie. Ich potrzeby i interesy muszą zostać uwzględnione – podkreślił Mieczysław Czerniawski.

Poniżej prezentujemy rekomendacje w dotyczące  rewitalizacji Hali Targowej, zaś w załączeniu do pobrania pełny raport z konsultacji społecznych na temat funkcjonalnego zagospodarowania Hali Targowej na Starym Rynku w Łomży.

  • Większość uczestników konsultacji społecznych wskazywała na silną potrzebę utworzenia ogólnodostępnej przestrzeni społecznej dla oddolnych inicjatyw różnych grup społecznych (seniorów, młodzieży, osób dorosłych, rodzin, artystów), która stanowiłaby płaszczyznę integracji społecznej w oparciu o działania w zakresie kultury, sztuki i rekreacji. Tutaj uczestnicy wskazywali na możliwość połączenia funkcji społecznej z funkcją komercyjną, np. pomysł stworzenia pewnej ilości lokali na wynajem „abonamentowy”, dzięki któremu aktywni mieszkańcy mogliby organizować różne wydarzenia, warsztaty, spotkania.
  • Uczestnicy podkreślali potrzebę takiego zagospodarowania hali, które odpowiadałoby na potrzeby różnych grup społecznych, np. potrzeba rozszerzenia działalności Domu Kultury skierowanej głównie do dzieci i młodzieży o grupę osób dorosłych i seniorów, przestrzeń dla działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
  • W warsztatach przyszłościowych wzięła udział bardzo silna grupa lokalnych liderów/ek i osób aktywnie działających w swoich społecznościach, reprezentująca różne zawody i grupy społeczne, których wizja rozwoju Starówki wydaje się być zbieżna (choć poszczególne koncepcje różnią się szczegółami), dlatego warto wykorzystać ogromny potencjał i kompetencje tych osób przy planowaniu długofalowej strategii rozwoju i w bieżących działaniach miasta, np. zaangażować artystów i osoby pracujące w mediach do opracowania nowych materiałów promocyjnych miasta, zaprojektowania „produktu turystycznego”, opracowania materiałów informacyjnych dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego miasta.  Pomysł na zagospodarowanie Hali i ożywienie Starówki wymaga wsparcia lokalnej społeczności.
  • Hala Targowa stanowi integralną część Starego Rynku i dlatego konieczna jest równoległa praca nad jego funkcjami, których w opinii uczestników konsultacji społecznych brakuje na tym terenie oraz nad tymi, które istnieją, ale nie działają zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Zagospodarowanie wyłącznie Hali Targowej bez podjęcia jednocześnie innych działań zmierzających do ożywienia Starówki nie daje gwarancji wykorzystania potencjału tego miejsca. Równocześnie należy planowane funkcje Hali Targowej rozpatrywać tak, żeby stanowiły uzupełnienie funkcji, których na Starówce brakuje albo mogłyby działać lepiej (wnioski z pierwszej części warsztatów).
  • Uczestnicy wskazali również na dużą potrzebę lepszego wykorzystania potencjału historyczno-kulturowego miasta (np. utworzenie szlaków kulturowych, szlaku historycznego nawiązującego do tradycji przedwojennego rzemiosła, opracowanie lepszych jakościowo materiałów promocyjnych). Na mapie turystycznej miasta Hala Targowa mogłaby pełnić ważną funkcję turystyczną, stąd w kilku projektach pojawił się dobrze działający punkt informacji turystycznej w Hali, a nawet ogólnomiejski system informacji turystycznej, który obejmowałby kalendarz wydarzeń kulturalnych w mieście.
  • Uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę takiego zagospodarowania Hali, żeby można było również wykorzystać przestrzeń publiczną rynku przed Halą do różnych działań artystycznych, imprez kulturalnych, targów i warsztatów, co stanowi duży potencjał tego miejsca jako centrum imprez kulturalnych dla mieszkańców i turystów i sprawia, że byłoby konkurencyjne w stosunku do innych części miasta.
  • Uczestnicy wskazywali również na potrzebę wykreowania cyklicznych imprez kulturalnych, które mogłyby się stać rozpoznawalną wizytówką miasta i można by je organizować w przestrzeni publicznej rynku przed Halą. Wtedy istotny byłby pomysł utworzenia kawiarni artystycznej – miejsca spotkań mieszkańców i artystów.
  • W całym procesie konsultacji uczestnicy zwracali uwagę na mało estetyczny wygląd Starego Rynku. Jak wskazuje ankieta, mieszkańcom szczególnie brakuje zieleni oraz fontanny, dlatego w planowaniu przestrzeni warto zadbać o te elementy. Często wskazywany był również problem obecności osób pod wpływem alkoholu w obrębie Starego Rynku. Poprawa tych dwóch czynników wpłynęła by na atrakcyjność miejsca, zwiększając poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
  • Wielu z uczestników warsztatów, jako czynnik rozwoju Starego Rynku wskazywało stały podmiot/osobę, która zajmowałaby się zarządzaniem Starówką (menadżer).


Konsultacje zostały przeprowadzone w ramach projektu "Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014-07-10 13:03 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED