Budżet Obywatelski w Łomży – zaczynamy!

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski w Łomży – zaczynamy!

Rozpoczęła się realizacja budżetu obywatelskiego. Na początek – konsultacje regulaminu, czyli zasad na jakich można zgłaszać swoje pomysły i głosować na nie, sposobu powoływania zespołu pilotującego cały projekt czy też tego, w jakim czasie całe przedsięwzięcie się odbędzie. Wraz z rozpoczęciem konsultacji zwołaliśmy w ratuszu konferencję prasową.

- Kwota do podziału w pierwszym budżecie obywatelskim może nie jest zbyt duża. Zależało nam jednak, aby rozpocząć realizację w tym roku i spopularyzować, zaszczepić wśród mieszkańców Łomży tę ideę – mówił Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski na konferencji prasowej. Do wydania jest 300 tys. zł - to kwota, jaką na budżet obywatelski przeznaczyli radni. Środki w tym roku będą mogły być wydane na inwestycje – budowę lub inne prace budowlane związane z infrastrukturą miejską. - W pierwszej kolejności ruszamy  z realizacją czegoś trwałego, co zostanie na kolejne lata – mówił Prezydent. Zaznaczył, że jeśli budżet obywatelski zostanie zaakceptowany przez mieszkańców Łomży, kolejna propozycja będzie "bardziej dojrzała i bogatsza finansowo". Jest szansa, że w kolejnych latach zostanie rozszerzony katalog zadań, które będzie można wykonywać. Regulamin może być zmieniony, za każdym razem będzie podlegał konsutacjom społecznym.

Założenia budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych dokumentów z nim związanych omawiała na konferencji Ewa Sznejder, doradca Prezydenta Łomży. Projekt regulaminu zakłada, że zgłaszają projekty i głosują osoby mające czynne prawo wyborcze. To jest propozycja, ponieważ tak stanowi uchwała Rady Miejskiej dotycząca konsultacji społecznych. - Chcemy jednak dopuścić do realizacji budżetu obywatelskiego równiez osoby młodsze, dlatego na najbliższą sesję skierujemy wniosek o dokonanie zmian w uchwale i wprowadzenie zapisu, że w przypadku budżetu obywatelskiego w konsultacjach społecznych biorą udział mieszkańcy Łomży od 16 roku życia – wyjaśniała Ewa Sznejder.

Budżet obywatelski będzie wdrażany i kontrolowany przez zespół koordynujący. W skład zespołu ma wejść przedstawiciel prezydenta i czterech urzędników miejskich – to ze strony ratusza, a przedstawicielami mieszkańców mają być trzej radni oraz siedem osób zgłoszonych przez rady osiedli. Zespół zatwierdzi listę zadań, które zostaną skierowane pod głosowanie mieszkańców, a potem – zadań, które będą realizowane. Wprowadzamy propozycję, aby ten zespół mógł dokonać zmian na liście, jeżeli okaże się, że po przetargach zostaną oszczędności w budżecie obywatelskim. Tak, aby te pieniądze były w pełni przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców.

Relizacji budżetu obywatelskiego będzie towarzyszyła kampania informacyjna. Będą ulotki, informacje w internecie, spotkania informacyjne, m.in. Z Radami Osiedli. Projekt regulaminu i wszystkie niezbędne dokumenty zostaną rozesłane do konsultacji do Społecznej Rady Konsultacyjnej, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych.

Pomoc w przygotowaniu projektów zadań oferują urzędnicy. Punkt informacyjny mieści się w pok. 124, osobą odpowiedzialną jest Ewa Sznejder. W okresie przygotowywania projektów zostaną uruchomione dyżury merytorycznych urzędników, w wydziałach inwestycji czy nieruchomości.

Więcej informacji http://www.lomza.pl/index.php?k=116

2014-02-17 15:31 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED