Informacja o zmianie rachunków bankowych

Strona główna » Informacje praktyczne

Informacja o zmianie rachunków bankowych

Urząd Miejski w Łomży informuje, że w wyniku wyłonionego przetargu na obsługę budżetu miasta Łomża począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku wszystkie wpłaty będą przyjmowane przez Getin Noble Bank S.A lub w kasie Urzędu. Dotychczasowe konta w banku BPH S.A. z dniem 31 grudnia 2013 r zostaną zablokowane. Podajemy nowe numery rachunków otwartych w Getin Noble Bank S.A. na które należy dokonywać wpłat od dnia 1 stycznia 2014 roku:

54 1560 0013 2294 6771 7000 0029 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konto ogólne

23 1560 0013 2294 6771 7000 0005 – opłaty Miasta Łomża - wpłaty z     tytułu : wieczystego użytkowania, dzierżawy miesięcznej i rocznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży gruntów i lokali, bezumownego użytkowania nieruchomości,najmu miesięcznego i rocznego, trwały zarząd

50 1560 0013 2294 6771 7000 0004 – podatki lokalne – wpłaty z tytułu: podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

77 1560 0013 2294 6771 7000 0003 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 – opłata skarbowa

93 1560 0013 2294 6771 7000 0006 – nieruchomości Skarbu Państwa – wpłaty z tytułu: dzierżawy rocznej, wieczystego użytkowania, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, najem miesięczny,

39 1560 0013 2294 6771 7000 0008 – opłaty z tytułu: zajęcie pasa drogi, mandaty,

12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 – opłaty z tytułu: za działalność gospodarczą , prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karta parkingowa, koncesje za alkohol, zaświadczenie i wypis na transport, opłaty za czynsz, sprzedaż druków, za pobyt w DPS

UWAGA:
Po zamknięciu roku 2013 w systemie księgowym zostaną wygenerowane nowe  konta indywidualne dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy podatnicy, którzy opłacają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o nowym indywidualnym koncie zostaną powiadomieni odrębnym pismem w miesiącu styczniu. Do tego czasu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wskazany ogólny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.
Ponadto informujemy, iż w związku ze zmianą kont bankowych wydłużony został termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2014 r . Mogą Państwo uiszczać tę opłatę do dnia 28 lutego 2014 roku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

2013-12-09 08:38 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED