Stary Rynek

Strona główna » Miasto » Zabytki Łomży

Stary Rynek

Podobnie jak dawniej jest prostokątnym placem, z którego wszystkich rogów wychodzą prostopadłe ulice. Głównym budynkiem Starego Rynku jest ratusz. Pierwotny ratusz znajdował się pośrodku rynku. Obecny usytuowany jest w części wschodniej. Został wybudowany w latach 1822-1823 wg projektu architekta Aleksandra-Groffe, przebudowywany w II połowie XIX i XX w.

Budowla piętrowa, klasycystyczna, na planie prostokąta. Fasada jest pięcioosiowa. Część środkowa jednoosiowa, zryzalitowana przechodzi w czworoboczną wieżyczkę.
W porównaniu z dawną zabudową Rynku nie ma Synagogi oraz klasycy-stycznych kamieniczek z XIX w. w południowej części, na miejscu których wybudowano w latach 50-tych pseudobarokowe kamieniczki z podcieniami wg projektu Urszuli i Adolfa Ciborowskich. Przez 30 lat był tu niewielki skwer. Kilka lat temu powrócono do pierwotnego wyglądu Rynku.

2006-01-27 09:59 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED