Rekrutacja do programu "Rehabilitacja 25+"

Strona główna » Aktualności

Rekrutacja do programu "Rehabilitacja 25+"

Rekrutacja do programu
Osoby z niepełnosprawnością podczas terapii warsztatowych
Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują kontaktu z innymi, potrzebują akceptacji, możliwości samorealizacji, poczucia własnej wartości. Po ukończeniu szkoły specjalnej trafiają do takich miejsc jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowe Domy Samopomocy lecz co dzieje się z tymi osobami dla których zabraknie miejsca w takich jednostkach? Otóż Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pomyślał o absolwentach, dla których, z różnych przyczyn, zabrakło miejsca w takich placówkach, tworząc pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus".

Od września 2022 r.  Miasto Łomża dołączyło do programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego ze środków PFRON. Program ten jest realizowany w Zespole Szkół Specjalnych. To już drugi rok działalności tego programu, który cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem wśród absolwentów ZSS oraz ich rodziców.

Jego uczestnikami są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź absolwenci SPdP lub innej placówki edukacyjnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej. Należy zaznaczyć, że nie muszą to być tylko absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Program jest otwarty również na absolwentów innych szkół spełniających wymogi programu z Łomży i spoza Łomży.

Zajęcia prowadzone w ramach wsparcia pozwalają na rozwój uczestników, zwiększenie ich samodzielności w czynnościach wykonywanych w życiu codziennym – samodzielnej samoobsłudze, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, zmywaniu naczyń, odkurzaniu itp. Prowadzone są również zajęcia z ceramiki, rękodzieła, ogrodnictwa, arteterapii. Uczestnicy nabywają takie umiejętności jak szycie, tkanie prostych wzorów na krośnie, wyszywanie. Podopieczni z wielką przyjemnością uczestniczą w zajęciach artystycznych, na których mogą wyzwolić swoje emocje poprzez sztukę: malowanie, śpiewanie, granie na instrumentach.

Ważnym elementem wsparcia jakie otrzymują uczestnicy łomżyńskiego programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego przez PFRON jest fizjoterapia oraz zajęcia ruchowe takie jak: siłownia, gimnastyka, oraz wyjścia na basen.

Dodatkowym atutem jest sfinansowane z programu: wyżywienie (śniadania robione samodzielnie przez uczestników w pracowni kulinarnej oraz obiady ze szkolnej stołówki) oraz wyjścia do kina, teatru, filharmonii, wycieczki, oraz imprezy takie jak grille, czy dyskoteki.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na uczestników programu "Rehabilitacja 25 plus" na rok szkolny 2024/25. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4, w budynku programu "Rehabilitacja 25 plus", który mieści się naprzeciw bramy wjazdowej. Wszelakie pytania dotyczące programu można uzyskać na miejscu u terapeuty Agnieszki Wleciał, lub drogą mailową: a.wlecial@sp8.lomza.pl.

Tekst i fot.: ZSS w Łomży

2024-07-10 09:36 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED