Nabór do Publicznego Przedszkola Specjalnego nr 3 w Łomży

Strona główna » Aktualności

Nabór do Publicznego Przedszkola Specjalnego nr 3 w Łomży

Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla rodziców, który po raz pierwszy poślą swoje dziecko do przedszkola, bądź myślą o zmianie dotychczasowej placówki dziecka, jest to czas pełen obaw i stawiana sobie pytań: Czy dobrze wybrałem przedszkole? Jak moje dziecko poradzi sobie z adaptacją do nowych warunków? Jeśli dziecko wykazuje specyficzne potrzeby rozwojowe, problem wyboru odpowiedniego przedszkola nabiera jeszcze większej wagi.

Umiejętność adaptacji  dziecka do zmieniającej się rzeczywistości wydaje się być jednym z istotniejszych elementów jego rozwoju. Nabywana jest przez całe życie. Jednak kluczowe znaczenie mają pierwsze doświadczenia adaptacyjne związane najczęściej z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. Prawidłowa adaptacja do przedszkola  warunkuje również optymalny rozwój dziecka w tej placówce. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które z racji na obniżony poziom funkcjonowania, mają większe problemy z procesami adaptacyjnymi.  Badacze analizując ich sytuację, wskazują  na potrzebę  prawidłowego i profesjonalnego wsparcia tych dzieci przez przedszkole w celu podnoszenia ich kompetencji rozwojowych. 

Zatem jak  znaleźć  odpowiednie przedszkole ? Wystarczy zapisać dziecko do Publicznego Przedszkola Specjalnego nr 3 w Łomży. Przedszkolne grupy liczą maksymalnie 4 osoby. Praca w tak małej grupie zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Ponadto daje możliwość większego skoncentrowania się na każdym dziecku podczas działań edukacyjnych  i rewalidacyjnych.  Należy podkreślić, że w każdej grupie pracuje wykwalifikowany nauczyciel oraz troskliwa pomoc nauczyciela, których cechuje indywidualne podejście do rozwoju dziecka, uwzględniające ich możliwości i potrzeby. Ciepła i sprzyjająca poczuciu akceptacji  atmosfera ułatwia dzieciom rozstanie z rodzicami i pozwala na aktywny udział w zajęciach.

Przedszkole oferuje edukację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną  od 3. do 9. roku życia.  Zapewnia szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć specjalistycznych, m.in. rehabilitację ruchową, integrację sensoryczną, logopedię, biofeedback, dogoterapię, terapię ręki. Dzieci korzystają również z  profesjonalnie prowadzonych zajęć  wczesnego wspomagania rozwoju  w ramach programu „Za życiem”, nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, aktywnych metod pracy oraz nowatorskich pomocy edukacyjnych. 

Przedszkole posiada również salę do terapii światła, 2 sale do integracji sensorycznej, salę do rehabilitacji ze Spider Suit  z pionizatorami.  Placówka  została wyposażone w nowoczesne sprzęty wspomagające terapię przedszkolaków, m.in.: monitor interaktywny, interaktywną multisensoryczną ścianę, komunikatory i programy do AAC. W swojej ofercie posiada również  bezpieczny plac zabaw, na którym najmłodsi mogą beztrosko spędzać czas na świeżym powietrzu. Co więcej dzieci miały możliwość korzystania z dodatkowych godzin terapii  z logopedii, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii widzenia oraz Tomatisa. 

Przedszkole to miejsce, które staje się dla malucha drugim domem, a jednocześnie jest najważniejszym etapem w edukacji dziecka. Dlatego pracownicy dokładają wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się w nim bezpieczne, zajęcia były ciekawe, wspierały rozwój, budowały poczucie własnej wartości. Nauczyciele pracujący w przedszkolu organizują różne formy aktywności ruchowej, umysłowej i plastycznej. Uczą otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka oraz otaczający świat. Organizują imprezy i uroczystości wewnątrzprzedszkolne, takie jak Andrzejki, Mikołajki, bale karnawałowe, które oprócz zabawy mają na celu podtrzymanie tradycji i wierzeń ludowych. Dba się o to, aby dzieci od najmłodszych lat obcowały z poezją i piosenką patriotyczną, budując tym samym w każdym przedszkolaku tożsamość narodową.  Dla każdego malucha jego urodziny, to jeden z najważniejszych dni w ciągu całego roku, dlatego poprzez wspólne celebrowanie tego wyjątkowego dnia wytwarza się przynależność społeczną do grupy rówieśniczej. To tylko niektóre przedsięwzięcia realizowane w placówce. Każde z nich ma na celu stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.  

Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie, które są przygotowywane w przedszkolu, dzięki czemu zachowują świeżość, smak  i są odpowiednio zbilansowane.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Rodziców, którzy pragną, aby ich pociechy były pod jak najlepszą opieką. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 862165764.

tekst: Monika Tułowiecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego 

2024-07-08 10:11 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED