Czerpmy z dziedzictwa majowej Konstytucji

Strona główna » Aktualności

Czerpmy z dziedzictwa majowej Konstytucji

Na placu Jana Pawła II odbyły się łomżyńskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Jego głównym elementem był Apel Pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych. Przed pomnikiem Żołnierzy 33. Pułku Piechoty złożone zostały kwiaty, a następnie w Katedrze Łomżyńskiej odprawiona została Msza święta w intencji Ojczyzny.

W okolicznościowym przemówieniu zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski powiedział, że tak jak 233 lata temu twórcy Konstytucji 3-go Maja chcieli silnego państwa, tak również dziś potrzeba silnego państwa jest niezwykle ważna, a jednym z jego elementów jest rozwijanie miast na wielu płaszczyznach. - Działania podejmowane przez nas w minionych 9 latach zostały docenione przez mieszkańców, którzy w ostatnich wyborach samorządowych opowiedzieli się za ich kontynuacją. Dlatego dalej będziemy podnosili jakość życia w Łomży inwestując w nasze placówki oświatowe i kulturalne, rozwój sieci drogowej i bazy sportowo – rekreacyjnej, przedsiębiorczość, rozwijanie miejskich spółek, podejmując wiele inicjatyw społeczno - gospodarczych. Przy tym nie zapominamy o kwestiach obronności, współpracując w tym zakresie nie tylko z wojskiem, ale także m.in. policją, strażą pożarną czy pogotowiem ratunkowym. Tak jak w poprzednich latach chcemy wszystkie te inicjatywy realizować przy jak najmniejszym obciążaniu budżetu miasta, a przez to i domowych budżetów mieszkańców, a przy jak największym udziale środków zewnętrznych – powiedział zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski, podkreślając bardzo dobrą współpracę samorządu z 18. Łomżyńskim Pułkiem Logistycznym, Wojskowym Centrum Rekrutacji oraz 13. Batalionem Lekkiej Piechoty. Życząc wszystkim w imieniu prezydenta Mariusza Chrzanowskiego pokoju, radosnego świętowania oraz udanego wypoczynku i zgody, zaapelował do aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania na osoby, które będą właściwie potrafiły zadbać o interes Polski i Polaków.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podkreślił, że święto Konstytucji 3-go Maja przypomina nam o wspólnej historii, dążeniu do wolności i suwerenności. - Nasze wspólne dziedzictwo narodowe czasów zaborów, 123-letniej walki o niepodległość, późniejszego okresu komunistycznego i wielu trudów przeszłości, powinno stanowić dla nas źródło determinacji i inspiracji, ponieważ patrząc na otaczającą nas rzeczywistość nie możemy pozostać obojętni na wyzwania, które nas otaczają – mówił starosta życząc, by nasza jedność i determinacja były naszymi największymi atutami w służbie Polsce i sobie nawzajem.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, poseł Alicja Łepkowska-Gołaś, senator Marek Komorowski oraz harcmistrz Wiesław Domański. Mszę święta w intencji Ojczyzny odprawił bp Janusz Stepnowski.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządów województwa podlaskiego, miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego i okolicznych gmin, a także kombatanci, służby mundurowe, harcerze, reprezentanci organizacji społecznych, szkół i uczelni oraz mieszkańcy.

 

2024-05-03 12:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED