Powraca "Fachowiec dla Seniora"

Strona główna » Aktualności

Powraca "Fachowiec dla Seniora"

Od 20 listopada 2023 r. swoją działalność wznawia „Fachowiec dla Seniora”. W ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej, mieszkańcy po 60-tym roku życia legitymujący się Łomżyńską Kartą Seniora oraz osoby z niepełnosprawnością, będą miały możliwość korzystania z usług fachowców.

W projekcie skorzystać będzie można z takich usług, jak naprawa cieknącego kranu, zepsutej klamki, zawiasów w meblach, niedomykających się mebli, wymiana wkładki w zamku, poprawa szczelności okien, zawieszenie lustra, wymiana żarówki i innych drobnych napraw, których seniorzy i osoby z niepełnosprawnością nie są w stanie wykonać samodzielnie lub przy pomocy najbliższych i otoczenia. Osoby pracujące przy projekcie, czyli uczestnicy CIS posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia tego rodzaju  prac, realizują je w ramach reintegracji społecznej i zawodowej nie pobierając za nie żadnych opłat (koszt zakupu materiałów niezbędnych do naprawy będzie leżał po stronie zgłaszającego). Należy pamiętać, że aby skorzystać z tego typu pomocy, konieczne jest posiadanie Łomżyńskiej Karty Seniora lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

W celu zgłoszenia potrzeby wykonania usługi należy udać się osobiście do Centrum Integracji Społecznej w Łomży (ul. Dworna 13), zadzwonić pod numer 602 720 666 lub 602 720 633, ewentualnie wysłać e-mail na adres cislomza@onet.pl.

Wielu seniorów potrzebujących pomocy pozostaje pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży i są w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, w związku z tym zgłoszeń można również dokonywać poprzez  MOPS, ul. Dworna 23B, tel. 86 2164260 lub e-mail: pomoc@mopslomza.pl. Pracownicy socjalni przyjmą zgłoszenie i przekażą potrzebę świadczenia usługi do pracowników CIS.

Projekt „Fachowiec dla Seniora” finansowany jest z budżetu miasta Łomża. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb łomżyńskich seniorów oraz osób z niepełnosprawnością w zakresie drobnych napraw oraz aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników CIS, która jest statutowym zadaniem Centrum Integracji Społecznej.

 

2023-11-17 12:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED