Przedświąteczne konkursy dla dzieci

Strona główna » Aktualności

Przedświąteczne konkursy dla dzieci

Prezydent Łomży zaprasza do udziału w konkursach na list do Świętego Mikołaja oraz na najładniejszą bombkę choinkową. Pierwszy jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I-III) z terenu miasta Łomży. Drugi jest adresowany także do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2023 r.

„List do Świętego Mikołaja”
Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć miejskich, rozwijanie talentów artystycznych najmłodszych oraz pielęgnacja świątecznej tradycji pisania listów do Świętego Mikołaja. Jest on adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łomży, którzy mogą brać w nim udział za wiedzą i pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Autorzy prac rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz szkoły podstawowe (klasy I – III). 
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką lub w formie literacko-plastycznej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego (ul. Farna 1, 18-400 Łomża). Przedszkolaki tworzą listy w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Natomiast uczniowie klas I-III szkół podstawowych przygotowują listy wykorzystując formę plastyczną lub literacko-plastyczną. 
Ogłoszenie wyników planowane jest w dniach 11-15 grudnia 2023 r. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach do pobrania.

„Najładniejsza bombka choinkowa”
Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć miejskich, rozwijanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych. Jest on adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łomży, którzy mogą wziąć w nim udział za wiedzą i pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Autorzy prac rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VIII. 
Zgłoszenia prac do konkursu dokonują nauczyciele szkół i przedszkoli. Należy je  dostarczyć osobiście do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża). Każde zgłoszenie powinno zawierać: indywidualnie wykonaną przez uczestnika pracę posiadającą umieszczoną na niej informację zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwę i numer szkoły lub przedszkola, telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego (informacje te powinny zostać umieszczone na pracach konkursowych w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe usunięcie); kartę zgłoszeniową zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego; podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika stanowiącą Załącznik nr 1 do Karty Zgłoszeniowej. 
Ogłoszenie wyników planowane jest 14 grudnia 2023 r. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach do pobrania.

2023-11-16 10:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED