Weź udział w akcji "Ekologia za sadzonkę" - Take part in the 'Ecology for a sapling' initiative

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap III

Weź udział w akcji "Ekologia za sadzonkę" - Take part in the 'Ecology for a sapling' initiative

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., we współpracy z Miastem Łomża oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, organizuje jesienną odsłonę akcji „Ekologię za sadzonkę”. W zamian za przyniesione odpady będzie można otrzymać sadzonki drzew owocowych, bylin lub ziół. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 września 2023 r. od godz. 15:00 na parking przy Parku Wodnym MOSiR na ul. Wyszyńskiego i potrwa do wyczerpania zapasów. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Akcja ma na celu promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców oraz uświadamianie, jak wielki wpływ na kondycję i przyszłość naszej planety ma każdy człowiek.

Sadzonki można będzie otrzymać w zamian za:
• 5 kg makulatury
• 20 zgniecionych plastikowych butelek / puszek aluminiowych
• 2 kg baterii
W przypadku intensywnych opadów deszczu akcja może zostać przełożona na inny termin.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program Rozwój Lokalny. 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. [en. Waste Management Company Ltd.], in cooperation with the City of Lomza and the Municipal Sports and Recreation Centre, is organising the autumn edition of the 'Ecology for a seedling' initiative. In exchange for bringing in waste, one will be able to receive seedlings of fruit trees, perennials or herbs. The event will take place on Friday, the 22nd of September 2023 from 3 pm at the car park next to the MOSiR [en. Municipal Sports and Recreation Centre] Water Park on Wyszynskiego Street and will last until stocks run out. The event is held under the honorary patronage of the Mayor of Lomza, Mariusz Chrzanowski.

The campaign aims to promote environmentally friendly attitudes among residents and raise awareness of how much influence each individual has on the condition and future of our planet.

Saplings will be provided in exchange for:

● 5 kg of waste paper

● 20 compressed plastic bottles / aluminium cans

● 2 kg of batteries

In the event of heavy rain, the initiative may be postponed to another date.

The event is organised as part of the project named ‘Lomza – the City where I Live and Work’, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 - Local Development Programme.

 

2023-09-15 15:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED