Zgłoszenia na Jarmark Wielkanocny - Applications for the Easter Fair

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap III

Zgłoszenia na Jarmark Wielkanocny - Applications for the Easter Fair

  • Zgłoszenia na Jarmark Wielkanocny - Applications for the Easter Fair
W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Urząd Miejski rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od wystawców, chętnych do udziału w tym wydarzeniu.

Jarmarki są miejscem prezentacji m.in. wyrobów rękodzielniczych, spożywczych, pochodzenia naturalnego. Wytwórcy ozdób wielkanocnych, wyrobów garmażeryjnych, przetworzonych produktów rolno-spożywczych oraz oryginalnych wyrobów rękodzielniczych mogą zgłaszać się do udziału w przedświątecznym wydarzeniu, jak też w kolejnych kiermaszach organizowanych w naszym mieście.

Zgłoszenia:
Mariola Sawicka
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Miejski w Łomży
ul. Farna 1
18-400 Łomża
tel. 86 2162463
e-mail: m.sawicka@um.lomza.pl

Terminarz Jarmarków w 2023 r.:
•    1.04.2023 r. - Jarmark Wielkanocny
•    28.05; 25.06; 16.07; 30.07; 13.08; 27.08 - „Zasmakuj w Łomży”
•    17.12.2023 r. - Jarmark Bożonarodzeniowy
Miejsce: Stary Rynek

Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Gminą Piątnica w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Applications for the Easter Fair

On Saturday 1st of April 2023, the Easter Fair will take place at the Old Market Square in Lomza. The City Hall has started accepting applications from exhibitors willing to participate in the event.

The fairs are a venue for the presentation of handicraft, food and natural products, among other things. Creators of Easter decorations, cold foods, processed agricultural food products and original handicrafts can apply to take part in the pre-Easter event, as well as in subsequent fairs organised in our city.

Applications:
Mariola Sawicka
Department of Culture, Sports and Social Initiatives
City Hall in Lomza
ul. Farna 1
18-400 Lomza
tel. 86 2162463
e-mail: m.sawicka@um.lomza.pl

Calendar of Fairs in 2023:
- 1.04.2023 r. - Easter Fair
- 28.05; 25.06; 16.07; 30.07; 13.08; 27.08 - 'Taste in Lomza'
- 17.12.2023 r. - Christmas Fair
Place: Old Market Square

The event is organised in cooperation with the Municipality of Piątnica as part of the project named 'Lomza - The city where I live and work', financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

2023-03-17 14:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED