„Zielona Łomża” tuż za podium w „bilansie drzew i krzewów”

Strona główna » Aktualności

„Zielona Łomża” tuż za podium w „bilansie drzew i krzewów”

„Zielona Łomża” tuż za podium w „bilansie drzew i krzewów”
Park Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma, fot. K. Brzostowski arch.
Na wysokim czwartym miejscu wśród 65 miast na prawach powiatu znalazła się Łomża w „bilansie drzew i krzewów”. Jego autorką jest dr Barbara Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która sporządziła monografię poświęconą tematyce zieleni w obszarze miast na prawach powiatu.

„Miejska gra w zielone. Zieleń 65 miast na prawach powiatu w latach 2005‒2017” to publikacja, w której zestawiono polskie miasta na prawach powiatu w wielu rankingach umożliwiających interpretację problemów i zagadnień powiązanych z tematyką zieleni. Podjęto próbę skonfrontowania deklaracji głównie politycznych (samorządowych – krajowych i unijnych) z praktyką, zwracając uwagę na trudności w pełnej ocenie zieleni w miastach. Jej autorka przeanalizowała wiele danych gromadzonych przez GUS w Banku Danych Lokalnych. Na tej podstawie sporządziła rankingi, które wskazują  na pozycję każdego miasta oraz uwzględniają różne ich uwarunkowania, jak obszar, liczbę ludności itp., wskazując mocne i słabe strony w tzw. zielonym zagospodarowaniu. Rankingiem końcowym publikacji jest bilans drzew i krzewów, w którym miasto Łomża uplasowało się ostatecznie na wysokiej czwartej pozycji.

Barbara Kołodziej to doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Pedagogiki Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2023-03-16 10:46 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED