Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO

Strona główna » Aktualności

Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO

  • Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO
  • Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu Miasto Łomża określonego w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Opinia została wydana w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r.: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023.

Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2023 Miasto Łomża planuje deficyt w wysokości 21 784 826 zł. Ma on zostać pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 16 734 376 zł oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

Stosownie do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej a lata 2023-2037 łomżyński samorząd zamierza spłacać planowany do zaciągnięcia oraz zaciągnięty dług publiczny do końca 2037 r.

W uzasadnieniu oceniono pozytywnie prognozę kwoty długu, wynikającą z zaciągniętych zobowiązań, którą sporządzono na okres całkowitej spłaty długu. Stwierdzono, że planowana kwota długu w roku budżetowym i w latach następnych została ustalona prawidłowo oraz, że budżet na 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazują zgodność odpowiednich kwot (przychód, rozchód, dług), że  co jest wymagane w ustawie o finansach publicznych. Ponadto RIO stwierdziło, że ustalone wskaźniki zostały oszacowane w wartościach znajdujących uzasadnienie w danych sprawozdawczych z wykonania budżetów w latach poprzednich.

Regionalna Izba Obrachunkowa to państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. 

2023-01-24 15:00 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED