Obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Strona główna » Aktualności

Obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego na "mokrej łączce" przy Szosie Zambrowskiej
W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, na tzw. „mokrej łączce”, przywołana została pamięć o wszystkich, którzy oddali życie w powstańczym zrywie – ponad 20 tysięcy zabitych i blisko 40 tysięcy skazanych na katorgę i wywiezionych na Syberię. Przed znajdującym się w tym miejscu pomnikiem Bohaterów Powstania Styczniowego przy Szosie Zambrowskiej, miejscu kaźni i wiecznego spoczynku bojowników o wolność Ojczyzny straconych w Łomży w latach 1863 – 1864, złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

W uroczystości odbywającej się przed odsłoniętym 2 listopada 1916 roku, z inicjatywy E. Zajączkowskiego, pomniku – głazie udział wzięli m.in. senator Marek Komorowski, zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki z radnymi Waldemarem Cieślikiem i Andrzejem Grzymałą, starosta łomżyński Lech Szabłowski, przedstawicie wojska, harcerzy i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Widnieje na nim napis „1863 - BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY RODACY”. Obok znajdują się dwie tablice zawierające nazwiska powstańców straconych w Łomży w latach powstania.
Są wśród nich:
- Stanisław Banach - włościanin, stracony na szubienicy;
- Ignacy Bruliński - powieszony;
- Antoni Brzóska - szlachcic, powieszony;
- Jan Chodkiewicz - wachmistrz żandarmerii rosyjskiej, a następnie powstańczej, rozstrzelany;
- Izrael Chonczak - Żyd z pow. łomżyńskiego, rozstrzelany;
- Chrzanowski (imię NN) - stracony na szubienicy;
- Władysław Iczkowski - szlachcic, rozstrzelany;
- Cyprian Januszczyk - żandarm narodowy, powieszony;
- Sylwester Jewreinow - szeregowy wojsk rosyjskich, za udział w walce pod Gontarzami w szeregach polskich, rozstrzelany;
- Tomasz Kojka -  włościanin ze wsi Czerwone, rozstrzelany;
- Aleksander Koniński - mieszczanin, mieszkaniec Kolna, żandarm narodowy, powieszony;
- Fabian Konopka -  żandarm narodowy, powieszony;
- Krajewski (imię NN) - stracony;
- Andrzej Krulikowski -  powieszony;
- Konstanty Kulesza - szlachcic rodem ze Szczodruch, rozstrzelany;
- Józef Michalski - powieszony;
- Julian Obuchowicz - szlachcic z pow. Nowogródzkiego, dowódca oddziału powstańczego, za udział w powstaniu wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany;
- Franciszek Stoduba - włościanin, ze wsi Zabiele rozstrzelany;
- Szumski (imię NN) - były artylerzysta moskiewski raniony w potyczce z Moskalami pod Nagoszynem i wzięty w niewolę, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany;
- Dominik Trzciński - żandarm narodowy, powieszony.
Dziś w Katedrze Łomżyńskiej odprawiona została także Msza święta w intencji Ojczyzny i Bohaterów Powstania Styczniowego pod przewodnictwem ks. infułata dra Jana Sołowianiuka. Po niej zostały zapalone znicze na mogiłach powstańców znajdujących się na cmentarzu przy ul. M. Kopernika.

Powstanie Styczniowe wybuchło w nocy 22 stycznia 1963 roku i było największym polskim zrywem narodowym w Królestwie Polskim przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W czasie Powstania Styczniowego, m.in. na Ziemi Łomżyńskiej działał liczący nawet do tysiąca osób, oddział Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, który w 1830 roku ukończył w Łomży Szkołę Wojewódzką.

2023-01-22 12:23 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED