Strzelnice wirtualne w Budowlance i Ekonomiku

Strona główna » Aktualności

Strzelnice wirtualne w Budowlance i Ekonomiku

Dwie wirtualne strzelnice zostały dzisiaj otwarte w naszym mieście. Znajdują się one w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Zakupiono je w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”, który ma na celu umożliwienie prowadzenia szkoleń strzeleckich, w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.

- Powstanie strzelnic wirtualnych pokazuje, że nasze szkoły podnoszą jakość kształcenia i  dostosowują się do współczesnych form nauczania. Skorzysta na tym młodzież, jak również wojsko, gdyż pewne działania należy podejmować u podstaw, kształcąc przyszłe kadry – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Dyrekcja „Budowlanki” ubiegała się o zakup strzelnicy „Legion”, ponieważ od 2005 r. szkoła kształci młodzież w klasach mundurowych (Służba w policji). - Jednym z elementów programu nauczania jest nauka strzelania. Do tej pory robiliśmy to w oparciu o strzelnice poza szkołą, co generowało koszty, które teraz będą zdecydowanie niższe. Ponadto pozytywnie przeszliśmy procedurę dotyczącą otwarcia w naszym Zespole oddziału przygotowania wojskowego i od 1 września 2023 r. planujemy dokonać naboru – informuje dyrektor ZSTiO nr 4 Artur Ciborowski dodając, że  strzelnica będzie służyła uczniom nie tylko tej szkoły, ale również innych placówek, jak też mieszkańcom miasta.

Podobne funkcje ma spełniać również strzelnica „Pojedynek” w „Ekonomiku”. - Od 1 września roku szkolnego 2020/2021, naukę w naszej szkole rozpoczęła klasa pierwsza technik logistyk Oddział Przygotowania Wojskowego. W chwili obecnej są to już 3 klasy o tej specjalności, w których uczy się 85 osób. Nadzór merytoryczny klasami mundurowymi sprawuje MON, uczniowie realizują kształcenie ogólne i zawodowe zgodnie z podstawa programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Jednostką patronacką dla tych klas jest 18. Łomżyński Pułk Logistyczny z Łomży, który między innymi, udostępnia swoją bazę szkoleniową,  instruktorów, pomaga merytorycznie szkole – przekazuje dyrektor ZSEiO nr 6 Paweł Drożyner. Dodaje, że uczniowie po ukończeniu nauki, w trakcie której realizowali wojskowe zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy, już jako absolwenci, mogą liczyć na szereg korzyści, w tym możliwość odbycia skróconego szkolenia wojskowego, dodatkowe profity przy przyjęciach do uczelni wojskowych, zawodowej służby wojskowej, zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej czy służby w obronie  terytorialnej.

- Wirtualna strzelnica umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanych, kształtuje i utrwala prawdziwe nawyki strzeleckie. Dzięki temu uczniowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią – podkreślała poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, zachęcając samorządy do sięgania po ministerialne środki na takie inwestycje.

Zakupione wirtualne strzelnice laserowe pozwalają zdobywać i doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych powiększeniach”, a także ćwiczeń w obserwacji. Dają także możliwość szkolenia z prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

- Uczniowie w praktyce będą mogli zobaczyć jak działa broń, jak się nią posługiwać. W dzisiejszych czasach jeżeli chcemy dbać o bezpieczeństwo, to musimy zacząć od edukacji – nie ma wątpliwości płk Paweł Gałązka, dowódca 18. Pułku Logistycznego.

Całkowity koszt zakupu każdej strzelnicy wyniósł 155 tys. zł, zaś otrzymane do nich dofinansowanie z programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” wyniosło po 124 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu miasta.

- Łomża jest jednym z pionierów w województwie podlaskim, jeżeli chodzi o program dotyczący tworzenia strzelnic wirtualnych. Gratuluję pomysłu i napisania świetnych projektów – mówiła wicewojewoda podlaski Bogusława Szczerbińska, życząc, żeby strzelnice dobrze służyły łomżyńskiej młodzieży, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju.

 

fot. Joanna Grabowska

2023-01-16 14:18 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED