Badamy poziom satysfakcji petentów

Strona główna » Aktualności

Badamy poziom satysfakcji petentów

Urząd Miejski w Łomży we współpracy z firmą Instytut Badawczy IPC prowadzi badania mające na celu określenie poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego pod kątem spełnienia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zasadniczym celem jest określenie mocnych i słabych stron Urzędu, zauważanych przez Interesantów trudności i pożądanych zmian w sposobie pracy UM.

Dane pozyskane podczas badania posłużą działaniom mających na celu podniesienie jakości i poziomu świadczonych usług przez Urząd Miejski w Łomży.

Badanie satysfakcji klientów prowadzone będzie w dniach 24-26 listopada w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych przez ankieterów IPC.

Zostaną nim objęci interesanci wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

 

2022-11-24 11:59 Opublikował: Sylwia Marciniak

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED