Miasto Łomża realizuje projekt „Cyfrowa Gmina”

Strona główna » Aktualności

Miasto Łomża realizuje projekt „Cyfrowa Gmina”

Miasto Łomża realizuje projekt „Cyfrowa Gmina”
wicemarszałek Marek Olbryś, prezydent Mariusz Chrzanowski, minister Adam Andruszkiewicz
Prawie 1,9 mln zł pozyskało Miasto Łomża na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Środki zostały przekazane na zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania, rozbudowę systemów zabezpieczeń IT i bezpieczeństwa informacji dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek oświaty. Symboliczny czek prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu przekazał minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w obecności wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi "Cyfrowa Gmina" rząd chciał odpowiedzieć na ten problem.

- Otrzymywaliśmy wiele sygnałów, że środki, którymi dysponują samorządy są niewystarczające, dlatego postanowiliśmy wesprzeć polskie gminy dodatkowymi funduszami. Wynika to z faktu, iż zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości usług cyfrowych - mówił podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz.

Za wspieranie potrzeb samorządów dziękował zarówno przedstawicielom rządu jak i władzom województwa prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. - Cieszy fakt, że Urząd Miejski, jednostki mu podległe, ale także placówki oświatowe będą mogły korzystać z nowoczesnego sprzętu - mówił gospodarz miasta, dodając że dzięki temu w trudnych warunkach takich jak pandemia, miasto musi być przygotowane  do realizacji swoich zadań, a do tego niezbędna jest technika.  

Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś podkreślił wyjątkową przychylność rządu dla Polski Wschodniej. - Jestem Łomżyniakiem i cieszę się z tego wsparcia - mówi, podkreślając, że dzięki niemu nasz region szybko nadrabia wszelkie zaległości.

Pozyskane przez miasto środki zostaną przeznaczone na zakup 38 komputerów i 21 laptopów  dla 7 szkół podstawowych, 9 przedszkoli publicznych, 8 szkół średnich, zawodowych i technicznych, 3 burs szkolnych i 1 placówki specjalnej. W ramach cyfryzacji urzędów JST zakupione zostaną również 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów i serwer dostępowy. Ponadto nabyty zostanie system zarządzania bezpieczeństwem informacji, rozbudowa zabezpieczeń logicznych, system monitoringu do sieci oraz urządzenie realizujące zabezpieczenie zdalnego dostępu w postaci sprzętowej bramy dostępowej, zapewniającej nadzorowany dostęp zdalny do sieci urzędowej. Projekt obejmuje także szkolenia produktowe pracowników. Planowane zakupy z grantu mają na celu realizację zadań związanych z pracą zdalną w okresie przeciwdziałania pandemii COVID-19,  zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych. Dotychczas przez samorząd zrealizowana została „Diagnoza cyberbezpiczeństwa”, w trakcie jest przetarg na dostawę sprzętu IT. Pozostałe zadania zostaną wykonane do września przyszłego roku.

Wsparcie w wysokości 1.877.190 zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

2022-11-14 15:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED