Informacja o II racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Strona główna » Aktualności

Informacja o II racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Łomży przypomina o terminie wniesienia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 maja 2022 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek gminy). Ww. opłatę można wnieść przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łomża: Getin Noble Bank S.A. 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Łomża – punkt kasowy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1119, 2469, z 2022r. poz. 24, 218) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedokonania opłaty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty.

Brak wniesienia raty opłaty w terminie skutkuje karą finansową w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Kara może wynieść 30% rocznej opłaty podstawowej lub 30% rocznej opłaty podwyższonej. Zwracamy również uwagę na konieczność uiszczania opłat w pełnej wysokości, wynikającej z wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w składanych oświadczeniach, gdyż zaniżenie wpłaty również powoduje naliczenie 30% kary finansowej bądź stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.

W przypadku wątpliwości istnieje możliwość sprawdzenia wysokości wpłaty (raty) w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Polna 16, pokój nr 6, lub pod pod nr telefonu 86 215 68 42.


tekst: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży

2022-05-10 14:48 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED