Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań

Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań
konferencja dotycząca Budżetu Obywatelskiego odbyła się na minibulwarach nad rzeką Łomżyczką
  • Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań
  • Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań
  • Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań
  • Budżet Obywatelski 2023 – ruszyło zgłaszanie zadań
Do 30 maja mieszkańcy mogą zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego Łomży. Szczegóły 10-tej edycji BO przedstawiono na plenerowej konferencji prasowej, która odbyła na terenie mini bulwarów nad rzeką Łomżyczką z w udziałem władz miasta i przewodniczącego Rady Osiedla Nr 15.

Już po raz 10. mieszkańcy Łomży zdecydują o przeznaczeniu części miejskiego budżetu miasta. Na realizację pomysłów samorząd zaplanował 2,5 mln zł. Zadania można zgłaszać w czterech kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Po raz pierwszy samorząd czeka na tzw. „zielone pomysły” wydzielone z kategorii zadań strefowych.

- Budżet Obywatelski od początku swego istnienia ewoluuje. W ten sposób staramy się dostosowywać do zmieniających się realiów i odpowiadać na potrzeby mieszkańców – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który nawiązując do jubileuszowej edycji BO przedstawił także krótkie podsumowanie.

- Dotychczas za kwotę ponad 14 milionów złotych zrealizowano 83 przedsięwzięcia,12 jest w realizacji, a 18 w przygotowaniu – wyliczał, dodając, że podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, liczy na aktywność łomżyniaków.

O zaangażowanie w tworzenie i zgłaszanie projektów do BO apelował również zastępca prezydenta Łomży i przewodniczący Rady Budżetu Obywatelskiego  Andrzej Garlicki, zapewniając o gotowości miejskich urzędników do pomocy w ich formalizowaniu. Przypomniał również o nowej kategorii BO – zielonym budżecie.

- Chcemy zaprosić Państwa do upiększania Łomży, poprzez składanie propozycji aranżacji zieleni w różnych jej częściach – mówił.

Obecni na konferencji prasowej radni Rady Miejskiej Łomży – Andrzej Podsiadło i Ireneusz Cieślik oraz przewodniczący Rady Osiedla Nr 15 Robert Grzymała podkreślali, że dzięki obecnej konstrukcji Budżetu Obywatelskiego każdy mieszkaniec ma wpływ na rozwój miasta, nie tylko pod kątem infrastruktury, ale także m.in. integracji i zachęcali do zgłaszania pomysłów.

Zgłaszanie zadań do realizacji w BO 2023 potrwa od 9 do 30 maja 2022 r.

Mieszkaniec Łomży będzie mógł zgłosić dowolną liczbę pomysłów. We wskazanym w harmonogramie terminie na zgłaszanie zadań, formularz zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony www.lomza.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 (parter).

Wypełniając dokument, należy:

- wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, strefowej – Zielonego Budżetu Obywatelskiego, osiedlowej czy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
- wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt,
- opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
- wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
- podać swoje dane kontaktowe;
- zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
- podpisać czytelnie formularz i wpisać datę złożenia podpisu.

W przypadku, gdy autorem pomysłu lub osobą popierającą zadanie jest osoba poniżej 16 lat, podpis powinien złożyć rodzic/opiekun prawny.

Wypełniony i podpisany formularz będzie można:

- wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
- zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
- wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej (kliknij) –  (trzeba załączyć skan listy poparcia).

Ważne telefony:

•    w kwestiach formalno – organizacyjnych: tel. 86 2168068
•    w kwestiach własności działki: tel. 86 2156824
•    w kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 2156801


 

Załączniki

  1. FORMULARZ
2022-05-09 12:35 Opublikował: Sylwia Marciniak

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED