Rada Sportu doradzi Prezydentowi

Strona główna » Aktualności

Rada Sportu doradzi Prezydentowi

Prezydent Łomży powołał Łomżyńską Radę Sportu. W jej skład weszło jedenaście osób, głównie przedstawicieli klubów sportowych. Jest ona organem opiniodawczym i doradczym Prezydenta w zakresie kultury fizycznej i sportu. Będzie ona obradowała na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na pół roku. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w pracach Rady nie przysługuje im wynagrodzenie, ani tez rekompensata za utracone zarobki.

W skład Łomżyńskiej Rady Sportu weszli: Marek Brzozowski (M SZS), Ewa Gąsiorowska (M TKKF), Sławomir Grygo (MOSiR), Andrzej Korytkowski (LŁKS „Prefbet -Śniadowo” Łomża), Jarosław Kulesza (ŁKS 1926), Jan Kurpiewski (PHU KURPIEWSKI), Paweł Lisiecki (Studio Skorpion), Karol Łebkowski (UKS „Herkules”), Henryk Trojanowski (KU PWSIiP), Andrzej Wojtkowski (UKS „Dziewiątka”), Józef Babiel (Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM).
Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:

  • opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,
  • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
  • opiniowanie wniosków w sprawie przyznania stypendiów i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
  • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta,
  • koordynowanie i ocena imprez sportowych i rekreacyjnych współfinansowanych z budżetu miasta Łomży,
  • inspirowanie i propagowanie działań służących rozwojowi kultury fizycznej.

Pierwsze posiedzenie Łomżyńskiej Rady Sportu planowane jest w przyszłym tygodniu.

2012-04-20 10:08 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED