Rok 2021 w liczbach łomżyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego

Strona główna » Aktualności

Rok 2021 w liczbach łomżyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego

Rok 2021 w liczbach łomżyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego
łomżyński Ratusz w świątecznej iluminacji świetlnej, fot. Kamil Brzostowski
Koniec roku skłania do różnego rodzaju podsumowań i analiz statystycznych. Zapraszamy do sprawdzenia, jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyglądało nasze miasto w danych Urzędu Stanu Cywilnego.

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła ogólna liczba zawieranych małżeństw. Ślubów cywilnych było 108 (w ubiegłym roku 109), zaś ślubów konkordatowych 210 (182 w ub.r.).

Niestety wzrosła znacząco liczba sporządzonych aktów zgonu, na co wpływ miało przede wszystkim ubiegłoroczne przemianowanie Szpitala Wojewódzkiego na jednoimienny szpital zakaźny. Wówczas sporządzono 853 akty zgonu, w tym roku było ich aż 1181.

Więcej niż w ubiegłym roku odnotowano żywych urodzeń w Łomży, co też wiąże się z funkcjonowaniem łomżyńskiego szpitala w ostatnich dwóch latach. W ubiegłym roku sporządzono tylko 286 aktów urodzenia, w tym było ich już 465. Powyższa liczba obejmuje również osoby zameldowane poza Łomżą, które przyszły na świat w łomżyńskim szpitalu oraz nie dotyczy dzieci mieszkańców Łomży, które urodziły się w innych miejscowościach. Liczbę dzieci mieszkańców Łomży, które przyszły na świat w 2021 roku, mogą obrazować wydane decyzje o przyznaniu samorządowego becikowego, czyli jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, które przysługuje rodzicom lub opiekunowi prawnemu, zamieszkałym w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka. W tym roku było ich 413 (w ubiegłym 473). Warto dodać, że najpopularniejsze imiona to Zuzanna, Maria, Hanna, Oliwia, Laura, Aleksandra oraz Miłosz, Antoni, Jan i Tymon.

Według danych meldunkowych Urzędu Miejskiego rok 2021 nasze miasto kończy z 59.087 zameldowanymi mieszkańcami (rok temu było to 60.010 mieszkańców), w tym 57.389 na pobyt stały. Siedem z nich to osoby mające 100 lub więcej lat.

2021-12-30 15:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED