Łomżyński MPEC inwestuje w Czerwony Bór

Strona główna » Aktualności

Łomżyński MPEC inwestuje w Czerwony Bór

  • Łomżyński MPEC inwestuje w Czerwony Bór
  • Łomżyński MPEC inwestuje w Czerwony Bór
  • Łomżyński MPEC inwestuje w Czerwony Bór
  • Łomżyński MPEC inwestuje w Czerwony Bór
W łomżyńskiej Hali Kultury odbyło się podpisanie umowy nabycia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ciepłowni IGB Mazovia przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Inwestycja ma przejść gruntowną modernizację, a jej efektem ma być wzrost dochodów spółki i obniżenie cen ciepła dla mieszkańców Łomży.

- Cieszę się, że znaleźliśmy odpowiedniego partnera w osobie prezydenta Łomży – mówił uczestniczący w wydarzeniu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Ten moment to przykład doskonałej współpracy samorządu miasta z rządem, co jest zasługą także bardzo aktywnej w tym zakresie poseł Aleksandry Szczudło – dodał wiceminister.

Parlamentarzystka z kolei podkreśliła znakomitą współpracę z samorządem miasta. - Zapewniam, że będzie ona kontynuowana – mówiła poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło.

 - W dzisiejszych, szalonych czasach mamy możliwość decydowania o wysokości cen ciepła – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski przypominając, że są one w Łomży jednymi z najniższych w regionie. - To dowód na to, że inwestycje zrealizowane do tej pory w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej były jak najbardziej trafione. Naszym celem jest utrzymanie tych cen, a być może nawet ich obniżenie – zapowiada prezydent.

- Dbając o portfele odbiorców ciepła, MPEC szuka  innych rozwiązań, które pozwolą nam na obniżenie kosztów funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, co przyczyni się docelowo do obniżenia cen ciepła w Łomży. Jednym z nich jest pozyskiwanie obcych aktywów ciepłowniczych na wzór dużych krajowych firm energetycznych – mówił prezes MPEC-u w Łomży Radosław Żegalski, dodając, że pierwszym krokiem do tego jest kupno infrastruktury ciepłowniczej w Czerwonym Borze. Aktywa te pozwolą spółce w pełni wykorzystać potencjał inżynierski i administracyjny do obsługi tego systemu ciepłowniczego, a równocześnie przenieść część naszych kosztów na tą miejscowość – dodaje i zaznacza, że obniżenie kosztów w ciepłowni miejskiej w Łomży oraz dodatkowy zysk na sprzedaży ciepła i innych usług w Czerwonym Borze, przyczyni się docelowo do obniżenia cen ciepła w Łomży.

Ciepłownia Mazovia to kotłownia zasilająca w ciepło i ciepłą wodę kompleks Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, wszystkie obiekty Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wspólnoty mieszkaniowe, budynki IGB Mazovia, hale produkcyjne i pozostałe budynki administracyjne i handlowe. Oprócz tego zakupiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zakład zapewnia dostawę do wszystkich ww. instytucji wodę pitną z własnych studni głębinowych oraz zajmuje się oczyszczaniem ścieków we własnej oczyszczalni.
MPEC w Łomży zamierza dalej eksploatować ten obiekt, stopniowo go modernizując poprzez wdrożenie automatyzacji w procesy produkcyjne.

Przedsięwzięcie traktowane jest jako inwestycja w aktywa ciepłownicze. Planowana przyszła modernizacja źródła ciepła w Czerwonym Borze powinna zwielokrotnić dochody ze sprzedaży ciepła i innych mediów i tym samym doprowadzić do zwiększenia zysku spółki. Natomiast zysk może być przekazany do miasta w formie dywidendy lub spożytkowany w spółce, jako kolejna możliwość obniżenia cen ciepła dla mieszkańców Łomży.

Zakup Ciepłowni Mazovia w Czerwonym Borze wraz z oczyszczalnią, która funkcjonuje na terenie kompleksu kosztował blisko 5 milionów złotych. Na planowane tam inwestycje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży chce pozyskać dofinasowanie zewnętrzne.


Fot. Klaudia Piaścik

2021-11-19 14:28 Opublikował: Sylwia Marciniak

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED